"Com afectarà el canvi climàtic als professionals de l'edificació"
Què és el canvi climàtic
Com ens afectarà a Catalunya
Rellevància del sector de l'edificació
Implicacions professionals
Estratègies de reducció
Exemple de reducció d'emissions

Què és el canvi climàtic

La temperatura del planeta està augmentant. Es parla d'efectes llunyans, com el desgel o l'amenaça d'extinció de diverses espècies, però el canvi climàtic també ens pot afectar de forma molt propera, com podeu comprovar en el següent apartat.

El clima sempre ha patit variacions, però en aquesta ocasió la variació és accelerada i la comunitat científica ha demostrat que és provocada, principalment, per l'activitat humana.

Totes les activitats que impliquen l'emissió de CO2 a l'atmosfera contribueixen a accelerar aquest canvi del clima. La fabricació de materials, la construcció d'edificis, el seu ús i la seva demolició contribueixen en gran mesura en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

Els tècnics de l'edificació, per tant, juguem un paper molt important en la lluita contra el canvi climàtic.

Generalitat de Catalunya