"Com afectarà el canvi climàtic als professionals de l'edificació"
Què és el canvi climàtic
Com ens afectarà a Catalunya
Rellevància del sector de l'edificació
Implicacions professionals
Estratègies de reducció
Exemple de reducció d'emissions

Com ens afectarà a Catalunya

Resulta molt complex determinar amb precisió quins efectes tindrà el canvi climàtic en el nostre entorn immediat. No s'han realitzat estudis precisos per al cas català, però sí que s'han previst els efectes en l'entorn mediterrani.

Un dels efectes més clars és l'escassetat d'aigua, però també n'hi pot haver d'altres com l'aparició de malalties que fins ara eren típiques de climes més tropicals, la pèrdua de biodiversitat, etc.

El que està clar és que tots els efectes tenen una repercussió econòmica molt important, per tant el canvi climàtic ens afecta a tots, encara que no tinguem res a veure amb el sector de l'agricultura o el turisme. Cliqueu els punts del mapa de Catalunya per visualitzar alguns dels possibles efectes del canvi climàtic en el nostre territori.