"Com afectarà el canvi climàtic als professionals de l'edificació"
Què és el canvi climàtic
Com ens afectarà a Catalunya
Rellevància del sector de l'edificació
Implicacions professionals
Estratègies de reducció
Exemple de reducció d'emissions

Exemple de reducció d'emissions

Com a exemple de reducció d'emissions de CO2 et mostrem l'experiència de la ETSAV, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès.

Un equip pluridisciplinar va treballar en aquest edifici amb un objectiu molt clar, estalviar la major quantitat possible d'emissions de CO2 per cada euro invertit. Una de les principals conclusions d'aquesta experiència és que la gestió de l'edifici és un aspecte fonamental a tenir en compte per a l'estalvi d'energia, ja que sovint es pot millorar molt i no requereix grans inversions.