"Com afectarà el canvi climàtic als professionals de l'edificació"
Què és el canvi climàtic
Com ens afectarà a Catalunya
Rellevància del sector de l'edificació
Implicacions professionals
Estratègies de reducció
Exemple de reducció d'emissions

Implicacions professionals

En l'apartat anterior hem vist que l'impacte ambiental de la nova construcció és molt significatiu. Si volem preservar el medi ambient, la societat ha de fer un esforç per satisfer les seves necessitats d'habitabilitat utilitzant l'edificació existent, evitant tant com sigui possible la nova construcció.

Això representa un repte enorme per a la nostra professió, que tradicionalment ha centrat la seva activitat en la construcció de nous edificis. Tot i així també es pot veure el canvi climàtic com una oportunitat professional. Potser la societat ja no tindrà la necessitat de tants nous edificis, però sí que tindrà la necessitat de millorar l'eficiència dels edificis existents, i els professionals de l'edificació hem d'estar preparats per a aquest canvi.

Amenaça

Es fa poca nova edificació per l'elevat impacte ambiental que comporta i molts arquitectes tècnics es queden a l'atur.

Arquitecte tècnic aturat

Oportunitat

Els arquitectes tècnics són especialistes en incrementar la durabilitat i l'eficiència de l'edificació existent, just el que la societat necessita per afrontar el canvi climàtic.

La clau per convertir l'amenaça en oportunitat és la formació.

Arquitecte tècnic ocupat