Projectes d'economia circular al [email protected]

04-06-2018

[email protected] organitza, el proper 14 de juny, la Jornada d’Economia Circular, un esdeveniment per impulsar iniciatives conjuntes d’economia circular a l’àmbit del districte.

Economia circular

Durant la jornada, quatre organitzacions del [email protected] presentaran exemples d’aplicació de l’economia circular, basats en casos reals, aplicats en les àrees de producte i servei, edificació, ciutats i territoris.

A continuació teniu l'oportunitat d'explicar una bona pràctica, buscar sinèrgies i oportunitats amb altres empreses o proposar projectes conjunts.

Per a més informació cliqueu aquí.


Cerámicas Belcaire registra dues DAPcons® en el Programa DAPconstrucción® i en l’ECO Platform

13-04-2018

Cerámicas Belcaire es una empresa del sector cerámico que pertenece a la línea cerámica del Grupo Roca. El Grup Roca és una empresa multinacional líder mundial en el sector de les cambres de bany i coneguda per tothom.

Cerámicas Belcaire va ser una de les primeres empreses en obtenir una Declaració Ambiental de Productes a España, que es registrar l’any 2010 en el Programa DAPconstrucción® amb el nº de registre 002.002 per als productes de la col·lecció Top green.

Aquest any 2018 ha registrat la DAPcons® 002.021 sobre el gres porcellànic i la DAPcons 002.022 sobre els productes de rajola. Ambdós DAPcons agrupen diferents famílies de productes fabricats per Ceràmicas Bellcaire en la planta de producció de La Vall d’Uixò, a Castelló.

Cerámicas Belcaire

Els productes de gres porcellànic de la DAPcons 002.0021 formen part del grup d’absorció BIa (conformat per prensat amb AA ≤0,5%) essent la pavimentació i el revestiment de paraments interiors i façanes exteriors, el principal ús recomanat per aquest producte. Els productes de rajola de la DAPcons® 002.022 formen part del grup d’absorció BIII (conformat per premsat en sec amb AA >10%) essent el revestiment de paraments interiors el principal ús recomanat per aquest producte.

Cerámicas Belcaire

L’empresa ReMa Ingeniería SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l’encarregada d’elaborar l’Anàlisi de Cicle de Vida ACV, essent verificada per Marcel Gomez, consultoria ambiental.

Aquestes Declaracions Ambientals de Productes són “del bressol a la tomba”, és a dir, s’analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l’etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida. Ambdós DAPcons® estan basades amb les Regles de Categoria de Producte RCP 002 per a productes de revestiment ceràmic del Programa DAPconstrucción® i són vàlides fins al mes de març de l’any 2023.

El Programa DAPconstrucción® es va crear l’any 2008 i està especialitzat en productes de la construcció amb l’objectiu d’aglutinar empreses fabricants que desitgen avançar en l’anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre’s amb la millora ambiental.


Les Declaracions Ambientals DAPcons® s’internacionalitzen

20-03-2018

A finals de l’any 2017, el Programa de Declaracions Ambientals de Productes de la construcció DAPconstrucción® s’ha auditat com a Programa Operador en l’associació internacional ECO Platform.

Ecoplatform

L’associació ECO Platform es va crear l’any 2013 i està formada pels principals Administradors de Programa Europeus de Declaracions Ambientals de Productes (DAP) per al sector de construcció. Aquesta Associació busca harmonitzar criteris per facilitar la lliure circulació de productes a Europa, evitant barreres tècniques basades en criteris ambientals. Per aconseguir aquesta harmonització l’Associació ECO Platform ha establert un sistema de qualitat intern que requereix superar un sistema d'auditories entre parells, a partir del qual es verifica la conformitat amb la Norma Europea EN 15804 i els requisits interns de l’Associació. Un cop superat aquest procés d’harmonització, les DAP registrades en els diferents programes auditats poden registrar-se en l’ECO Platform i incorporar la Marca EPD verified en la seva DAP. Aquest procés s’ha de tramitar a través de cada programa operador i pagar una taxa complementaria establerta per l’assocació ECO Platform en la seva web.

Ecoplatform EPD

El procés d’auditories de l’ECO Platform es va iniciar l’any 2015, no obstant aquell any el Programa DAPconstrucción es trobava embarcat en canvis estructurals que l’han portat a modificar la seva instrucció general, el logo del programa que ha passat de DAPc® a DAPcons® i el model base de les DAPs, motiu pel qual no ha realitzat el procés d’harmonització i auditoria fins l’any 2016-2017.

Amb aquest reconeixement s’aconsegueix eliminar barreres ambientals per a les empreses fabricants de productes i materials de la construcció compromeses amb la sostenibilitat i el medi ambient, que volen avançar en l’anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i que han confiat amb el Programa DAPconstruccion com a Administrador i registre del seus productes.


El número de DAPcons® continua creixent

20-03-2018

L’augment de DAPs per a productes de la construcció alineades amb la norma EN 15804 no para de créixer. A nivell mundial hi ha actualment una mica més de 5000 DAPs verificades i registrades en els diferents Programes Operadors.

El programes IBU (Alemania), l’International EPD® System (Suecia) i EPD-Norge (Noruega), mostren un augment significatiu de DAPs registrades. El programa DAPcons® també mostra un important avanç, situant-se a nivell mundial com un dels programes operadors que ha registrat més DAPs noves des del passat mes de juliol.

Sistemes verificats

El programa PEPecopassport, que engloba els productes de les instal·lacions elèctriques i climatització utilitzats en els edificis, també ha experimentat un fort creixement. Atès que aquest Programa Operador és per a productes elèctrics en comptes de productes de construcció i està basat en les normes del comitè CEN ELEC enlloc del comitè CEN. No utilitza la norma EN 15804 com a normativa de referencia tot i que s'ajusta molt estretament amb aquesta normativa en termes de metodologia i per això es considera compatible amb aquesta.

La implantació territorialitzada de les DAP també ha augmentat amb tres Programes Operadors nous que estan ubicats a Irlanda, Indià i Bèlgica respectivament.

Els camins seguits per al creixement de les DAPs continuen essent divers, podent destacar-se:

 • Els crèdits dins dels segells de certificació ambiental d’edificis com ara BREEAM i LEED
 • La legislació a França i Bèlgica, que requereixen DAPs per a poder comercialitzar productes de la construcció quan aquests indiquen que aporten algun benefici medi ambiental.
 • La necessitat de DAPs per donar suport a la valoració del cicle de vida de l'edifici (ACV), que és cada vegada més exigible per la legislació, en països com Holanda (Edificis d’habitatges i oficines nous) i Alemanya (edificis públics o certificats amb segells HQE, DGNB, LEED v4 , HPI a Irlanda o GreenStar a Austràlia.


El dia mundial de l'eficiència energètica

05-03-2018

Avui 5 de març és el dia mundial de l’eficiència energètica, per tant és el moment ideal per recordar alguns dels recursos que hem creat per a millorar l’eficiència energètica dels edificis.

Els sistemes de ventilació mecànica poden millorar el confort i la salut de les pesones al mateix temps que ens pemeten estalviar energia en els edificis. En els següents dos vídeos hi trobareu informació útil per entendre quins sistemes es poden instal·lar i què cal tenir em compte al fer-ho:

La tecnologia de la bomba de calor va suposar una revolució en molts àmbits diferents. Tot i ser una tecnologia que fa moltes dècades que es va inventar, encara hi ha molt desconeixement sobre certs aspectes a l’hora d’escollir un sistem o un altre.

p>Els ascensors suposen una despesa molt important per a les comunitats de veïns, i tot i així es desconeixen algunes opcions d’instal·lació que poden resultar molt interessants.

Finalment destacarem alguns vídeos sobre la mesura per excel·lència en eficiència energètica: aïllar els edificis per reduïr la transmissió tèrmica de la seva envolupant.


La Generalitat redueix en 3,6 milions d'euros el rebut elèctric gràcies a les noves eines de comptabilitat energètica

05-03-2018

La Generalitat de Catalunya va estalviar 3,6 milions d’euros en la factura energètica de l’any 2016 amb l’ajuda d’un nou Sistema d’Informació i Monitorització Energètica (SIME), que corre a càrrec de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). Aquest sistema de comptabilitat energètica permet controlar la correcta aplicació de les tarifes elèctriques i sistematitzar aspectes com els errors en la facturació o l’optimització de la potència contractada.

El SIME gestionat per l’ICAEN és una eina que facilita l’anàlisi dels consums energètics dels comptadors digitals que s’hi vinculen, fet que possibilita actuacions com el control de la facturació, l’optimització de la potència contractada, el càlcul d’estalvis i d’altres paràmetres d’eficiència energètica o la comparativa entre edificis, entre d’altres. L’aplicació gestiona la informació energètica dels 2.000 punts de subministraments d’electricitat i gas que s’integren en la compra agregada d’energia que fa la Generalitat mitjançant la Comissió Central de Subministraments, que el 2016 va ascendir a 48 milions d’euros en electricitat i 7 milions d’euros en gas. En l’actualitat, aquest mecanisme de compra agregada no inclou aquelles entitats que requereixen de subministraments específics, com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, els centres hospitalaris i sanitaris o les universitats, entre d’altres.

Una primera font d’estalvi econòmic ha estat el tipus de contractació. L’aplicació de la modalitat de tarifa indexada –on el preu s’estableix hora a hora en funció de l’evolució del mercat elèctric- va permetre una reducció d’1,2 milions d’euros en la despesa elèctrica respecte a la contractació d’electricitat a preu fix. La validació d’aquestes factures, que requereix comprovar que el preu cobrat hora a hora es correspon amb el preu del mercat majorista, incorpora una elevada complexitat en relació al model d’una sola tarifa de preu únic, i el SIME la resol mitjançant l’aplicació d'algoritmes al tractament d’un volum molt elevat de dades procedents dels comptadors i dels rebuts.

Així, el Sistema d’Informació i Monitorització Energètica ha detectat errades en la facturació per valor d’1,5 milions d’euros que han estat reclamats i justificats a les companyies elèctriques, que han hagut de procedir a esmenar-les. Aquests errors corresponien tant a la facturació de consums diferents als consums reals com a l’aplicació incorrecta dels preus corresponents o d’un terme de potència contractada superior al real.

Finalment, el SIME ha permès monitoritzar els consums associats a cada punt de subministrament i ajustar la potència contractada en cada cas a la demanda real. Aquesta actuació ha suposat un estalvi de 0,9 milions d’euros. Des de l’any 2007, en el marc del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya, la racionalització de la potència contractada ha generat un estalvi anual en la despesa econòmica de 6,9 milions d’euros.

Més informació


V Conferència BioEconomic® Certificació LEED®

20-02-2018

El proper 23 de Febrer la V Conferència BioEconomic® Certificació LEED® tindrà lloc al Hotel MiM Sitges, te com a objectiu exposar, difondre i aportar una visió global, innovadora i d'avantguarda sobre el desafiament medioambiental en el camp de la Sostenibilidad, la Economia i la preservació del Mediambient. Els temes de la conferència a tractar estan basats en sectors considerats clau i de cabdal importància per la nostra economia actual i de futur: Turisme, Rehabilitació, Construcció i Mobilitat Sostenible.

Cartell conferencia bioeconomic

Programa i inscripcions


LAVOLA nou verificador acreditat DAPcons®

05-02-2018

Lavola és una empresa especialitzada en sostenibilitat, aliada amb les organitzacions, territoris i persones compromeses amb un món més sostenible, als quals acompanya en la seva transformació. Tracta la sostenibilitat en les seves múltiples dimensions i ofereix solucions integrals que incorporen la comunicació i la tecnologia com a elements diferenciadors.

logo Lavola

Entre les seves solucions hi ha: responsabilitat social, energia, sostenibilitat urbana i territorial, residus, educació, canvi climàtic i economia circular als quals s'hi ha incorporat els de verificació de declaracions ambientals de productes DAPcons®, al haver estat acreditada com a empresa verificadora en el Programa DAPconstrucción®.

Lavola té oficines a Barcelona, Manlleu, Madrid i Bogotà (Colòmbia) i una empresa filial a Andorra.

Equip Lavola

Els verificadors de Lavola que han estat acreditats són:

Cristina Gazulla i Santos

Doctora en ciència i tecnologia ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i postgraduada en gestió d'empreses per Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Treballa a Lavola com a responsable d'Economia Circular.

Marta Albet i Matosas

Llicenciada de ciències ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en sistemes d'informació geogràfica (SIG), postgraduada interuniversitària en ecodisseny i màster oficial en enginyeria d'energia amb l'especialitat d'energies renovables. Treballa a Lavola com a responsable de projectes d'Economia circular, desenvolupant Declaracions Ambientals de Producte i projectes d'ecodisseny.

Gabriel Anibal i Blejman

Biòleg per la Universitat Nacional de Cordova, (Argentina) i mestratge en estudis ambientals per l'Institut de Ciència i Tecnologia Industrial de la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballa a Lavola com a responsable de projectes de canvi climàtic, desenvolupant estudis d'anàlisi de cicle de vida, petjada hídrica i cursos de formació d'ACV i software SimaPro.

Ignasi Ballús i Edo

Llicenciat en ciències ambientals per la Universitat de Girona, llicenciat en geografia per la Universitat de Girona i màster de tecnologies de la informació geogràfica (MTIG), al laboratori d'informació geogràfica i teledetecció (LIGIT) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Treballa a Lavola com a consultor tècnic d'Economia circular i és formador i responsable del servei tècnic de SimaPro i dels sistemes d'informació geogràfica (GIS).


Curs oficial de tècnic execució d'obra Passivhaus

23-01-2018

L’aparició de l’edifici de consum quasi nul no comporta solament un nou mercat i una nova oportunitat de negoci, sinó que ens posiciona com els actor principals en aconseguir edificis més eficients, confortables i saludables. Ja sigui obra nova o rehabilitació, els edificis de molt altes prestacions energètiques i alt confort, ens exigirà a tot el sector canvis qualitatius molt rellevants, des de les tècniques constructives o els materials fins a la planificació de l’obra i control de la qualitat i execució de l’obra.

En aquest curs que tractarem des de el punt de vista de l’execució, aspectes rellevants de la física de la construcció, la salubritat, l’envolvent, la ventilació, els tancaments, l’hermeticitat, el confort, la certificació y la comercialització i rendibilitat. Tots ells aspectes que plantegen noves exigències a tots el agents de la construcció.

El curs s’imparteix amb la col·laboració de Formación Passivhaus, empresa líder en la formació oficial del Passivhaus Institut - Dr. Wolfgang Feist, amb la garantia del manual oficial del Passivhaus Institut.

Més informació


Systempool registra les DAPcons® 100.003, 100.004, 100.005, 100.006 i 100.007 per a materials de revestiment i productes adhesius al Programa DAPconstrucción®

17-01-2018

L’empresa Systempool, ha desenvolupat cinc Declaracions Ambientals de Producte per la seva gamma de productes KRION®, una superfície sòlida de nova generació. Quatre d’aquestes DAPs descriuen l’impacte ambiental d’aquest material per a diferents usos al llarg de tot el seu cicle de vida (mobiliari, revestiment interior i revestiment exterior), mentre que una d’elles es refereix als impactes ambientals generats pel producte KRION Porcelanosa solid Surface adhesive, un adhesiu per a la unió i segellat de superfícies sòlides. Tots els productes es fabriquen a la planta de Systempool situada a Vila-real, Castelló.

Krion

L’empresa ReMa Ingeniería SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l’encarregada d’elaborar els Anàlisis de Cicle de Vida ACV, sent verificats posteriorment per ITeC. Les cinc DAPcons® són vàlides fins el mes de desembre del 2022 i es basen en les Regles de Categoria de Producte RCP 100 per a productes de la construcció en general.

En aquest cas, les DAPs 100.003 i 100.007 referents als productes KRION Porcelanosa solid Surface i KRION Porcelanosa solid Surface adhesive analitzen els impactes del bressol a la porta, el que significa que s’analitzen els impactes ambientals generats durant la fase de fabricació del producte i queden fora les etapes de construcció, ús i final de vida, mentre que la resta de DAPs ho fan del bressol a la tomba, tenint en compte totes les fases del cicle de vida.

El Programa DAPconstrucción® es va crear l’any 2008 i està especialitzat en productes de la construcció amb l’objectiu d’aglutinar empreses fabricants que desitgen avançar en l’anàlisi dels impactes ambientals dels seus productes i comprometre’s amb la millora ambiental.


Élite Cementos registra les DAPcons® 100.001 i 100.002 per a productes de ciment al Programa DAPconstrucción®

15-01-2018

La empresa Élite Cementos, especializada en la producción de cemento, ha registrado dos Declaraciones Ambientales de Producto verificadas con el sello DAPcons®, dentro del Programa DAPconstrucción®. Estas DAPs incluyen dos productos. Por un lado, la DAPcons® 100.001 referente a cemento Portland de clase resistente 52,5 MPa y, por el otro, la DAPcons® 100.002 referente al producto CEM II que incluye diferentes familias de cemento Portland. La variabilidad de los resultados de la Evaluación del Inventario de Ciclo de Vida (EICV) no supera, en ningún caso, el 10%. Ambos productos se producen en la Planta de Élite Cementos, situada en la Dársena Sur del Puerto de Castellón.

Elite cementos

La empresa ReMa Ingeniería SL, miembro afiliado al Programa DAPconstrucción®, ha sido la encargada de elaborar el Análisis de Ciclo de Vida ACV, verificado posteriormente por ITeC. Ambas DAPcons® son válidas hasta el mes de diciembre del 2022 y se basan en las Reglas de Categoría de Producto RCP 100 para productos de la construcción en general.

En este caso, se trata de un ACV de la cuna a la puerta, lo que significa que se analizan los impactos ambientales generados durante la fase de fabricación del producto y dejando fuera las etapas de construcción, uso y fin de vida.

El Programa DAPconstrucción se creó en el año 2008 y está especializado en productos de la construcción con el objetivo de aglutinar empresas fabricantes que desean avanzar en el análisis de los impactos ambientales de sus productos y comprometerse con la mejora medioambiental.


Benestar i energia a l’edifici: una qüestió d’arquitectura

10-01-2018

El proper 24 de gener celebrem una jornada dedicada al benestar i l’energia a l’edifici.

Comptarem amb la presència del Claude Alain Roulet, físic suís amb una trajectòria centrada en la investigació sobre tècniques de mesura d’energia i modelatge de comportament tèrmic d’edificis, qualitat i salut dels espais, sistemes de ventilació, etc.

Durant molts anys ha estat docent a l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne i investigador al Laboratoire d’Energie Solaire (LESO-EPFL, Solar Energy and Building Physics Research Laboratory

18:00h Benestar i energia a l’edifici: una qüestió d’arquitectura!

(ponència en francés amb traducció simultània)

Els diferents intervinents en la concepció, la construcció i la utilització d’un edifici tenen objectius diferents (rendibilitat, prestigi, confort, benestar, durabilitat, impacte en el mediambient, etc).

De fet, tots aquests conceptes –que no són necessàriament contradictoris- han de ser tinguts en compte des de l’avantprojecte, així com en el procés de construcció i en la utilització de l’edifici.

Després d’haver definit la noció d’edifici conforme al desenvolupament sostenible (en particular l’edifici “energia zero”) l’edifici saludable i la noció de confort (en particular el confort tèrmic i el confort adaptatiu), es mostrarà que la qualitat mediambiental interior s’ha obtenir en primer lloc per mesures passives, és a dir, arquitectòniques, que es completaran, si és necessari – i només si és necessari- per mesures actives, és a dir, tècniques.

Per tant, l’arquitectura ha d’adaptar-se al clima. Pel que fa al confort tèrmic, les mesures que promouen l’escalfament solar passiu i el refredament passiu per ventilació nocturna permeten, tant a Catalunya com a altres climes similars, assegurar el confort sense refrigeració artificial i pràcticament sense calefacció. Es presentaran resultats de simulacions que demostren aquesta afirmació

Com que l’usuari ha d’assegurar una gran part del control dels sistemes passius, és important que estigui ben informat: es presentaran suggeriments a introduir en el llibre de l’edifici.

 • 19:20h Descans
 • 19:30h Torn de preguntes
Per tal d’aprofitar al màxim la presència del Sr. Roulet, dedicarem la meitat de la jornada a plantejar-li qüestions centrades, per exemple, en els temes següents:

Definició d’edifici saludable (aspectes físico-químics, electromagnètics, geopatològics….)

Definició de confort (en relació a la fisiologia humana i parametrització)

Interacció entre arquitectura, eficiència energètica i confort (temperatura operativa vs temperatura de l’aire, efecte paret freda, efecte hivernacle…)

Interacció entre arquitectura, eficiència energètica i salut (transmissió interior del calor, fluid calo-portador,…)

Interacció entre confort i salut (temperatura terra radiant; diferència entre temperatures exterior i interior al refrigerar <7°)

Detecció de les contradiccions en les relacions entre eficiència energètica, economia, seguretat, salut,…

Claus del comportament dels sistemes passius (integració en elements de l’obra amb altres funcions, posada a règim lenta, possibilitat d’activació tèrmica,…)

Importància del comportament de l’usuari

Instruccions a introduir al llibre de l’edifici en relació a l’usuari i altres aspectes de la gestió energètica

Possible gestió climàtica/confort/salut: Gestió dels sistemes passius centralitzada i automatitzada fins a uns nivells de base prèviament establerts (temperatura, HR, CO2, nivell il·luminació natural,….) com a prestació de l’edifici

Gestió dels sistemes actius senzills particularitzada i residual (roba, ventilació natural, enllumenat artificial,…)

21:00h Cloenda Més informació sobre el Claude Alain Roulet al següent link: https://people.epfl.ch/claude.roulet/bio?lang=en&cvlang=en

L’accés és gratuït, però per motius d’aforament podeu fer la vostra inscripció al següent link: https://www.arquitectes.cat/ca/aus-inscripcio-jornada-benestar

En cas que no pugueu assistir, podreu veure el vídeo de la jornada o bé seguir-la en directe a través de l’streaming del COAC http://www.streamingbarcelona.com/plataforma/coac/


Exagres registra la DAPcons® 002.019 per a productes de gres porcellànic dins el Programa DAPconstrucción®

20-12-2017

Exagres, empresa líder en producció de materials ceràmics a nivell espanyol, ha registrat una Declaració Ambiental de Producte verificada al Programa DAPconstrucción®. La DAPcons® 02.19 és sobre el producte Serie Proyect, que és un gres porcellànic de pasta porcellànica amb una altíssima resistència per a usos intensius produït a la planta de producció de Betxí, a Castelló. Aquest producte està fabricat sota la Norma Europea EN 14411-Grup AIa i les seves característiques superficials (color, textura, baixa porositat), de manera (modular, gruix, dors amb cua d'oreneta) i de resistència tant química com mecànica, resulten en el seu conjunt idònies per a la seva aplicació a qualsevol recobriment que hagi d'estar sotmesos a forts sol•licitacions, obtenint acabats de gran qualitat estètica, resistència i durabilitat. El principal ús recomanat per aquest producte es la pavimentació i/o revestiment de paraments verticals en zones industrials i empreses agroalimentàries que requereixen altes prestacions tècniques així com facilitat de neteja i de manteniment.

productos Exagres

productos Exagres

L’empresa ReMa Ingeniería SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha sigut l’encarregada d’elaborar l’Anàlisi de Cicle de Vida ACV, sent verificada per ITeC. Es tracta de la DAPcons® número 002.019, vàlida fins al mes de novembre de l’any 2022 i basada en les Regles de Categoria de Producte RCP 002 per a productes de revestiment ceràmic.

Aquesta és una Declaració Ambiental de Producte “del bressol a la tomba”, és a dir, s’analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l’etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.

El Programa DAPconstrucción® es va crear l’any 2008 i està especialitzat en productes de la construcció amb l’objectiu d’aglutinar empreses fabricants que desitgen avançar en l’anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre’s amb la millora ambiental.


Cicogres registra la DAPcons® 002.020 per a productes de gres porcellànic dins el Programa DAPconstrucción®

20-12-2017

Cicogres, empresa líder en producció de materials ceràmics a nivell espanyol i amb més de 25 anys d'experiència fabricant productes ceràmics, ha registrat una Declaració Ambiental de Producte verificada al Programa DAPconstrucción®. La DAPcons® 002.20 és sobre un gres porcellànic mitja que inclou diferents models de gres amb una variabilitat de resultats de l’avaluació d’inventari de cicle de vida (EICV) que en cap cas supera el 10%. Aquest producte està produït a la planta de producció de Villafamés a Castelló.

Cicogres

El principal ús recomanat per aquest producte és la pavimentació i/o revestiment de paraments i façanes, tant interiors com exteriors.

L’empresa ReMa Ingeniería SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha sigut l’encarregada d’elaborar l’Anàlisi de Cicle de Vida ACV, sent verificada per ITeC. Es tracta de la DAPcons® número 002.020, vàlida fins al mes de novembre de l’any 2022 i basada en les Regles de Categoria de Producte RCP 002 per a productes de revestiment ceràmic.

Aquesta és una Declaració Ambiental de Producte “del bressol a la tomba”, és a dir, s’analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l’etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.

El Programa DAPconstrucción® es va crear l’any 2008 i està especialitzat en productes de la construcció amb l’objectiu d’aglutinar empreses fabricants que desitgen avançar en l’anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre’s amb la millora ambiental.


El Programa DAPconsrucción® en el MatCOAM

18-12-2017

El Programa DAPconsrucción® ha participat en una jornada sobre productes sostenibles, organitzada el dia 17 d’octubre, per Green Building Council Espanya (GBCe), en el Col·legi d’Arquitectes de Madrid. Aquesta jornada forma part d’un el cicle de jornades tècniques sobre sostenibilitat, ecoetiquetatge i dades clau per comprendre el comportament ambiental d’un material.

El Programa DAPconsrucción® va presentar l’estat actual de la informació i qualitat de productes ambientals i les ecoetiquetes DAPcons.

En finalitzar la jornada es va organitzar una interessant taula rodona de forma conjunta amb el GBCe, Sika i Ursa i en la que va quedar clar com les empreses estan apostant per traslladar informació ambiental als agents que prenen decisions en el sector de l’edificació i l’obra civil, ja que aquest aspecte s’ha convertit en un criteri important de la presa de decisions.


Es presenta una nova plataforma per promoure la construcció sostenible amb fusta

18-12-2017

El dilluns 11 de desembre de 2017 s’ha fet la presentació d’una nova plataforma per a promoure la construcció sostenible amb fusta PROFUSTA.

No es tracta d’una iniciativa que entri en competència amb cap organització existent, ja que no pretén cobrir els seus rols, sinó crear la sinergia necessària entre ells per impulsar amb força el fenomen emergent de la construcció sostenible en fusta, conduint-lo cap a l’excel·lència. Sota criteris de codis compartits però amb respecte a l’autoria de les obres, volen incentivar un arxiu d’experiències, de dades, de criteris i detalls constructius d’èxit que animin molts d’altres professionals, empreses i institucions a creure en els valors constructius de la fusta.

Els promotors de la plataforma van invitar els nombrosos assistents a formar part activa del projecte, creant l’associació PROFUSTA en acabar l’acte; s'hi van adherir 43 persones, que constituïts en assemblea fundacional, van escollir els càrrecs bàsics de la mateixa: Jorge Blasco en la presidència, Josep Bunyesc en la vicepresidència, Federico Pesi a la secretaria i Miquel Jiménez a la tresoreria.

L’equip tècnic del Gremi Fusta i Moble, que hi dona suport a la iniciativa des del primer moment, serà l’encarregat de legalitzar la nova associació i donar-li suport organitzatiu. Aquesta entitat, com moltes d’altres (ACE, AFE, INCAFUST-CTFC...) han manifestat el seu interès en formar-hi part com a socis institucionals.


El Programa DAPconstrucción® participa a una jornada del GBCe a Vigo

13-10-2017

El passat dimarts 10 d’octubre s’ha celebrat a Vigo (Galicia) una jornada dedicada a la importància de l’edificació sostenible al futur del sector de la construcció, en el que va estar present el Programa DAPconstrucción®

Aquesta jornada forma part d’un conjunt de jornades que ha organitza Green Building Council Espanya de forma territorialitzada per l’Estat Espanyol i en el que es vol difondre la importància de la sostenibilitat en l’edificació i el paper que hi tenen els productes de la construcció.

El Programa DAPconstrucción®, va exposar l’estat actual i les darreres novetats de la informació ambiental dels productes, els comparadors de productes, els vehicles de comunicació, i la internacionalització de les Declaracions Ambientals de Productes de la construcció.


Argenta registra la DAPcons® 002.018 per a productes de gres porcellànic dins el Programa DAPconstrucción®

13-10-2017

Argenta, empresa líder en producció de materials ceràmics a nivell espanyol amb una producció anual de més de 40 milions de metres quadrats, ha registrat una Declaració Ambiental de Producte verificada al Programa DAPconstrucción®. La DAPcons® inclou diferents famílies de gres porcellànic produït a la planta de producció de Vall d’Alba i Villafames, a Castelló. Els productes que inclou aquesta DAPcons® corresponen als grups BIa y BIb, i estan formats per:

 • BIb gres de 10 mm de espessor.
 • BIa porcellànic tècnic d’espessor 10,5 mm.
 • BIa porcellànic ecològic d’espessor 10,8 mm.
 • BIa porcellànic esmaltat d’espessor 11,5 mm.

Aquest producte s’utilitza principalment com a pavimentació de superfícies i/o revestiment de parets i façanes, tant d’interior com d’exterior. L’empresa ReMa Ingeniería SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha sigut l’encarregada d’elaborar l’Anàlisi de Cicle de Vida ACV, sent verificada per ITeC. Es tracta de la DAPcons® número 002.018, vàlida fins l’agost de l’any 2022 i basada en les Regles de Categoria de Producte RCP 002 per a productes de revestiment ceràmic.

Aquesta és una Declaració Ambiental de Producte “del bressol a la tomba”, és a dir, s’analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l’etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.

El Programa DAPconstrucción® es va crear l’any 2008 i està especialitzat en productes de la construcció amb l’objectiu d’aglutinar empreses fabricants que desitgen avançar en l’anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre’s amb la millora ambiental.

Per a més informació respecte d’aquesta i altres DAPcons® visiti aquest enllaç


Reunió de verificadors acreditats del Programa DAPconstrucción®

19-07-2017

El passat 18 de juliol es va celebrar la reunió de verificadors acreditats en el Programa DAPconstrucción®, en la que s’han tractat l’actualitat del sector de les Declaracions Ambientals de Producte.

Per part de l’Administrador del Programa es va informar sobre les modificacions en la Instrucció General del Programa, la verificació de les eines de càlcul, la verificació dels complements per al mercat francès, la verificació de DAPs en altres idiomes, l’ordre de prioritat en aplicar les RCP, la inscripció en el Registre General de Certificacions del CTE.

Finalment es van tractar altres aspectes que es troben els verificadors en el seu dia a dia professional, consensuant la forma de tractar-les i els aspectes que es traslladaran a l’apartat d’assessorament personalitzat per als membres afiliats al Programa DAPconstrucción.

Reunió de verificadors DAPconstrucción

Reunió de verificadors DAPconstrucción


REMA, nou verificador acreditat

04-07-2017

REMA-ENGINYERIA, S.L. (REMA) és una Consultoria i Enginyeria Ambiental que posseeix una àmplia experiència en avaluació de la sostenibilitat dels productes i organitzacions (energia, medi ambient, ecoinnovació). Es va fundar l’any 2002 i està formada per un equip de professionals experts ambientals en diferents sectors industrials, especialment en fabricants de materials de construcció.


Josep Manuel Giner

Josep Manuel Giner Pallarés és biòleg i té més de 35 anys d'experiència en gestió ambiental en diferents tipus d'organitzacions i sectors (agroalimentari, químic, plàstics, productes construcció...) Des de 1999 ha liderat un equip de professionals en l'àmbit de l'enginyeria i consultoria ambiental i des de 2004, participa activament en comitès d’experts en ACV (normalització CTN 150/SC3 ACV, xarxa espanyola ACV, EU-JRC LCA related Servicies, Panells Sectorials RCP, membre del consell assessor del Programa DAPconstrucción®, etc.) ha participat en la realització d'estudis i projectes ACV-ECODISSENY per IHOBE-CAPV, diferents estudis ACV i posterior verificació DAP en sectors variats (plàstics, agroalimentari, minerals, ceràmica, etc.). Recentment ha participat en projectes de R+D en tasques d'ecoinnovació i participa com a stakeholder de la iniciativa pilot de l'EU Product/Organization Environmental Footprint (PEF/OEF).


Helios Pomar

Helios Pomar Blanc és enginyer químic amb 9 anys d'experiència en la consultoria mediambiental, especialment per a la indústria ceràmica i química. Està especialitzat en el camp de l'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), havent realitzat nombrosos projectes entre els quals destaquen: estudi d'ACV comparatiu de dues vies de gestió d'aigües residuals d'instal·lació petroquímica per a REPSOL, l'estudi d'ACV de 5 mescles bituminoses semicalentes amb àrids reciclats ceràmics per BECSA, l'ACV de 15 materials de la construcció dins de la Guia d'Ecodisseny de materials de la construcció per IHOBE (publicada l’any 2010 en espanyol, euskera i anglès), nombrosos ACVs de productes ceràmics (per obtenir certificats de Petjada de Carboni i Declaració Ambiental de Producte). A més, posseeix àmplia experiència en consultoria mediambiental a empreses i administracions públiques.


Marcel Gómez, nou verificador acreditat

21-06-2017

Marcel Gómez consultoria ambiental ha estat acreditada com a verificador del Programa DAPconstrucción®. Marcel Gómez és llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona i Ciències Ambientals per la Université de Genève. L'any 2004 es va iniciar en l'Anàlisi del Cicle de Vida de Productes – ACV-. Des de l'any 2009 és verificador del programa suec “The International EPD System” i des de l'any 2017 del programa francès “INIES”.

Marcel Gómez és un dels verificadors de DAPs pioners al territori nacional i ha implementat i verificat multitud de DAPs en el sector de la construcció (aïllants, pintures, làmines impermeabilitzants, etc.) i obres públiques. Entre d’altres recentment ha verificat una DAP d'un habitatge residencial a España per al grup Saint Gobain.

Foto Marcel


DAPcons® en el Barcelona Building Construmat

09-06-2017

DAPcons al Construmat

Els dies 23 al 26 de maig s’ha celebrat la edició 2017 del Saló Barcelona Building Construmat i el Programa DAPconstrucción® hi ha estat present realitzant presentacions personalitzades a grups d’agents del sector interessats en els productes sostenibles, la forma d’obtenció de les DAPcons® i les darreres novetats del sector de l’ecoetiquetatge.


DAPcons® present en el Congrés de les Professions

09-06-2017

Esquema DAPcons

GBCe i el CAATEEB han organitzat una jornada pel proper dia 15 de juny que sota el títol ”Sostenibilidad en l’edificació: la importància dels materials de construcció” es celebrarà dins el marc del Congrés de les Professions, que s’organitza durant tot el mes de juny a la ciutat de Barcelona. La jornada es gratuïta però per poder-hi assistir cal realitzar inscripció prèvia.

La jornada començarà a les 16:00h amb la ponència d'en Gerardo Wadel, de GBCe, que parlarà de la importància dels materials en l'edificació. S'aniran succeïnt altres ponències com la d'en Jordi Marrot, del CAATEEB, o en Juan Carlos Manzaneda, per tractar temes com la qualitat ambiental dels productes de la construcció o comparar materials industrials reciclats amb materials naturals renovables, entre altres.

Més informació i inscripcions


Es presenten les DAPcons® al CEVISAMA

10-05-2017

El passat 23 de febrer, el CAATEEB va estar present a la Fira CEVISAMA de València i va presentar el programa de declaracions ambientals de productes DAPconstrucción® per registrar productes específicament de la construcció en una jornada sobre materials sostenibles organitzada per Green Building Council Espanya (GBCe), que aglutina experts de l’edificació sostenible.

La Fira CEVISAMA és el saló de referència del sector de la ceràmica en el que s’exposa el seu potencial a nivell nacional i internacional. Actualment hi ha 8 DAPcons® registrades en el programa DAPconstrucción® y durant el saló algunes empreses que encara no disposen de DAPs es van interessar per desenvolupar-les i registrar-les en el Programa DAPconstrucción®


L'empresa Rosa Gres ha renovat la seva DAPcons®

09-05-2017

L'empresa ROSA GRES ha renovat la declaració ambiental de producte DAPcons® pel producte “Rajola ceràmica premsada en sec (BIa)” fins l’abril de l’any 2022. Aquesta DAPcons® està disponible amb una versió en llengua castellana i una versió en llengua anglesa i es pot consultar en la pàgina web de l’agenda de la construcció sostenible.

La empresa ROSA GRES es membre afiliat del Programa DAPconstrucción® i va participar en el comitè de disseny del Sistema DAPc (actual Programa DAPcons®), essent una de les primeres empreses en certificar els seus productes amb l’ecoetiqueta tipus III DAPcons® l’any 2011.


DAPconstrucción® participa en una jornada organitzada per CGATE

09-05-2017

El programa de declaracions ambientals de productes DAPconstrucción® va participar en una jornada organitzada per CGATE i adreçada a tots els gabinets tècnics dels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació d’Espanya, que es va celebrar a Madrid i on es va poder donar a conèixer les DAPs, la seva harmonització europea i la seva importància per a prescriure i verificar els productes de la construcció en una edificació sostenible.

Es tracta d’una noticia rellevant ja que aquesta presentació permet donar a conèixer les declaracions ambientals de productes DAPcons® de forma territorialitzada a nivell estatal, a un sector de prescriptors vinculats de forma molt directa amb la qualitat dels productes de la construcció.


Jornada sobre l'energia solar tèrmica en l'edificació

18-04-2017

L’energia és un dels pilars bàsics de les societats actuals, essent de la màxima importància per al seu desenvolupament econòmic, però malgrat tot, el model energètic europeu del qual formem part, continua mantenint febleses importants degut a l’elevada dependència dels combustibles fòssils i nuclears i a l’impacte ambiental que suposa la seva generació per la relació amb els gasos d’efecte hivernacle i l’escalfament del Planeta.

És per tot això, que la Unió Europea va establir una estratègia que persegueix reduir la demanda mitjançant l’eficiència energètica i abastir el consum necessari mitjançant energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de consum. Amb aquesta finalitat s’han anat aprovant directives i els diferents Estat Membres han aprovat les seves estratègies nacionals, regionals i locals.

En les estratègies del nostre entorn es potencia l’energia solar per obtenir calor degut a que el nostre país té unes característiques idònies per a la seva implantació. L’any 1999 ja ho va fer l’Ajuntament de Barcelona amb l’aprovació de l’ordenança solar tèrmica i l’any 2006 el CTE DB HE-4 de Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.

Data: 4 de maig de 2017
Lloc: Sala d'actes del CAATEEB

Més informació


Jornada sobre ventilacions eficients i infiltracions

14-03-2017

L'aire, conjuntament amb la presència d'aigua, és un dels paràmetres fonamentals perquè hi hagi vida en el nostre planeta i aquest ha de tenir un adequat estàndard de qualitat per no causar malalties en les persones, essent molt important l’aire interior dels habitatges ja que segons l'OMS és on passem entre el 80 i el 90% del nostre temps.

Aquesta preocupació per aconseguir un aire net a l’interior dels edificis ha estat present al llarg de la història i també és compartida pels actuals científics i organismes internacionals de la salut. El mitjà per aconseguir un aire adequat a l’interior dels edificis és la renovació de l’aire interior mitjançant la ventilació.

Actualment, l’aire exterior dels edificis pot presentar en determinats casos unes elevades concentracions de pol·lució i contaminants. Per altra banda, els edificis actuals han de permetre cobrir les seves necessitats tèrmiques amb una baixa demanda energética que exigeix edificis hermètics per evitar pèrdues tèrmiques per infiltracions i una renovació d’aire controlada, continua i filtrada, ja que la societat actual requereix una millor eficiència dels recursos.

Lloc: Sala d'actes del CAATEEB
Data: 6 d'abril de 2017, de 9:30 a 14h
Més informació i inscripcions


Nova eina informàtica SolconCER

06-03-2017

La Diputació Provincial de Castelló, a través de l'Instituto de Promoción Cerámica, i en col·laboració amb l'Instituto de Tecnología Cerámica, ha desenvolupat solconCER, un projecte amb l'objectiu d'oferir als sectors de la construcció i la ceràmica una eina informàtica capaç de caracteritzar des del punt de vista ambiental, econòmic i prestacional, nombroses solucions constructives.

Per a més informació consulteu SolconCER


El programa [email protected]ón participarà a la jornada "Sostenibilidad en la edificación: importancia de los materiales de construcción"

01-02-2017

L'impacte que produeix un edifici al medi ambient analitzant tot el seu cicle de vida (ACV) correspon en gran mesura a la seva fase d'ús. Però cada vegada és més important l'impacte que es produeix durant la fase de producció de materials, arribant aquests a ser els responsables de més de 38% de les emissions de CO2, el 74% de producció de residus o el 75% de la toxicitat en l'ambient.

El coneixement dels materials i els seus impactes és imprescindible per avançar cap a un sector més respectuós amb el medi ambient i alineat amb les noves directives de la Unió Europea, que promouen grans accions en la lluita contra el canvi climàtic i on els edificis tenen un paper important a realitzar.

Green Building Council Espanya, entitat que promou la transformació del sector de l'edificació cap a un escenari més sostenibilista, et convida a participar en una jornada per aprofundir en el coneixement de la producció de materials i el seu impacte associat.

Programa:

 • Que és Green Building Council Espanya? Jesús González Fajardo
 • La importància dels materials en les eines de certificació ambiental dels edificis. Importància del pes dels materials als edificis NZEB. Maria Peralta
 • Declaració Ambiental de Producte. Que és i per a què serveixen. Josep Giner
 • Programa DAPcons® i ECOplatform. Programes nacionals i EU de verificació i registre DAPcons per reconeixement internacional. Jordi Marrot
 • Plataforma de materials de GBCe. Eulàlia Figuerola

La jornada s'emmarca dins de la fira CEVISAMA, que es celebrarà a València el 3 de gener.

Més informació


El Consell de l'Arquitectura Tècnica publica una "Hoja Informativa Técnica" sobre les DAP®cons

17-11-2016

En tots els projectes d'edificació cal que el projectista triï els materials i solucions constructives amb que construirà l'edifici. Per a això disposa d'informació sobre les propietats i característiques tècniques dels materials que li permeten triar el material més adequat per garantir la qualitat, les prestacions i les exigències bàsiques que s'exigeixen. Ara bé, això es complica quan es tracta d'avaluar el comportament ambiental d'un producte, ja que difícilment trobarà en el mercat informació i dades fiables que li permetin comparar i prendre una decisió al respecte.

Les DAP®cons donen resposta a aquesta necessitat, per això el Consejo de la Arquitectura Técnica ha publicat una "Hoja Informativa Técnica" sobre aquest tema.


1r Congrés Català de Pobresa Energètica

25-10-2016

El 1r Congrés Català de Pobresa Energètica té els objectius principals següents:

 • Fer possible un espai de trobada presencial, re exió i diàleg entre els múltiples actors (governs, empreses i entitats socials) que incideixen a l’atenció per la pobresa energètica a Catalunya.
 • Impulsar el coneixement i el debat expert sobre els aspectes més rellevants de la pobresa energètica per tal d’avançar en la recerca de solucions efectives, a curt i mitjà termini.
 • Promoure un nou marc de governança que permeti, gràcies a la col·laboració sistemàtica entre governs, empreses, entitats socials, una millor gestió de vulnerabilitat energètica i social.
 • Sensibilitzar la ciutadania, els representants polítics i els mitjans de comunicació de la magnitud i la gravetat de la pobresa energètica i de la necessitat de combatre-la activament.

El congrés es celebrarà el 3 i 4 de novembre a la Fira de Sabadell.

Programa del congrés


Congrés d'economia circular

25-10-2016

La Cimera Europea d'Economia Circular reunirà experts de la indústria a nivell mundial i professionals de diferents orígens que participaran en conferències magistrals, taules rodones i diàlegs entre els interessats, buscant un debat constructiu i provocador.

Les sessions consistiran en discursos i diàlegs actius combinats amb estudis de casos, la creació de xarxes i tallers circulars. L'esdeveniment busca impulsar el diàleg entre els ciutadans, el govern i el sector privat, per això s'han escollit els principals experts del sector. CEEC també té com a objectiu catalitzar la transició cap a la creació de sistemes circulars urbans que regeneren l'economia, l'ecologia i la riquesa de la gent.

Més informació i inscripcions


El CAATEEB ha organitzat una jornada sobre productes sostenibles

03-10-2016

El mon està canviant a major velocitat que mai. Mentre els avanços de la ciència i la tecnologia han millorat la nostra qualitat de vida, també s’ha posat de manifest el fràgil equilibri del nostre planeta, mitjançant els impactes ambientals que la nostra activitat li produeix.

El sector de l’edificació ha de reconèixer la seva responsabilitat i els seus agents han de prendre partit en aquest procés de transformació que obra noves oportunitats professionals. Les tasques són moltes i variades com poden ser el reduir l'impacte ambiental del sector de l'edificació, reduir el consum d'energia dels edificis o millorar la durabilitat mitjançant la conservació i manteniment dels edificis.

Per tractar totes aquestes qüestions s’ha organitzat aquesta jornada en la que es vol conèixer de prop les diferents estratègies que l’administració està portant a terme, així com l’opinió dels diferents agents del sector de l’edificació al respecte.

Els temes que s'han tractat a la jornada són:

 • Les estratègies catalanes per a impulsar l’economia circular i l’ecodisseny de productes.
 • L’impacte ambiental dels productes de construcció a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat.
 • El Programa de Declaracions Ambientals de Productes DAP®construcción.
 • La informació ambiental dels productes de construcció.
 • La visió del sector.


Matí construcció sobre la importància i impacte dels materials sostenibles en la construcció

12-09-2016

El mon està canviant a major velocitat que mai. Mentre els avanços de la ciència i la tecnologia han millorat la nostra qualitat de vida, també s’ha posat de manifest el fràgil equilibri del nostre planeta, mitjançant els impactes ambientals que la nostra activitat li produeix.

El sector de l’edificació ha de reconèixer la seva responsabilitat i els seus agents han de prendre partit en aquest procés de transformació que obra noves oportunitats professionals. Les tasques són moltes i variades com poden ser el reduir l'impacte ambiental del sector de l'edificació, reduir el consum d'energia dels edificis o millorar la durabilitat mitjançant la conservació i manteniment dels edificis.

Per tractar totes aquestes qüestions s’ha organitzat aquesta jornada en la que es vol conèixer de prop les diferents estratègies que l’administració està portant a terme, així com l’opinió dels diferents agents del sector de l’edificació al respecte.

Data: 3 d'octubre de 2016
Lloc: c. Bon Pastor, 5 (Sala d’Actes CAATEEB)

Més informació i inscripcions


Taller 4 Build Upon: Agents professionals

12-09-2016

Un dels reptes per aconseguir que la rehabilitació d'edificis a Espanya es generalitzi i s'estengui al ritme necessari, és que hi hagi una oferta professional capacitada per fer front a aquest tipus de projectes, que requereix d'uns coneixements, habilitats i capacitats específics, diferents a els de la nova edificació.

Als coneixements tècnics propis de la intervenció en un edifici, cal afegir les habilitats de comunicació, gestió, coneixement d'eines de finançament, a les que els tècnics tradicionals (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers) estan menys acostumats. A més, sorgeixen nous perfils per al sector de la construcció, però imprescindibles en la rehabilitació, com els administradors de finques, les empreses de serveis energètics, etc. La coordinació dels diferents professionals necessaris, i la formació d'equips pluridisciplinars semblen clau.

Els professionals juguen a més un paper clau en la comunicació i l'impuls del sector, poden tenir una funció de dinamitzadora.

Objectius de la Jornada

Descobrir i aportar llum sobre les mesures necessàries que garanteixin una oferta professional qualificada i motivada per a la rehabilitació d'edificis al nostre país.

Data: 5 d'octubre de 2016
Lloc: c. Bon Pastor, 5 (Sala d’Actes CAATEEB)

Més informació i inscripcions"


Façanes, cobertes verdes i terrats vius

12-09-2016

La diferència de temperatura entre la ciutat i el camp o espai periurbà que l’envolta es coneix com a “efecte illa de calor”. A l’estiu, aquesta diferència tèrmica pot arribar gairebé a 10 ºC i provocar una disminució de la qualitat de vida i salut dels habitants de les ciutats.

Els espais verds de les ciutats i les façanes i cobertes verdes dels edificis col·laboren en la disminució d’aquest escalfament, essent una bona solució ja que redueixen l’efecte illa de calor a través del procés de la transpiració i la humidificació de l’aire sec, que milloren el clima i augmenten la sensació de benestar. També poden ser una solució per la captació i emmagatzematge d’aigua, reducció dels nivells de contaminació, creació de nous habitats per a la fauna, millora del paisatge urbà i de la qualitat de vida, potenciació de l’agricultura ecològica, etc...

En aquesta jornada es vol donar aconeixer la iniciativa municipal de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls dels terrats vius i cobertes verdes així com alguns exemples d’èxit en la cobertura verda de l’envolupant d’alguns edificis.

Data: 7 d'octubre de 2016
Lloc: c. Bon Pastor, 5 (Sala d’Actes CAATEEB)

Més informació i inscripcions


Oportunitats i nínxols de mercat en el medi ambient

12-09-2016

Els països que més bé se’n surten de la crisis econòmica estan fent una aposta ferma pels models de creixement tecnològics i més sostenibles, sòlidament fonamentats en la competitivitat i la millora del benestar a través, entre altres, de l’impuls de l’economia verda i circular, l’ecodisseny, l’eficiència energètica, les energies renovables, la rehabilitació, el manteniment, etc.

El desenvolupament sostenible és un vector transversal i fonamental d’innovació i competitivitat internacional que està esdevenint una oportunitat de creixement per a la majoria de sectors productius i professionals. L’aposta decidida en el nostre sector pel medi ambient aporta eficiència en la utilització dels recursos naturals i energètics, en la gestió i valorització dels residus i en la salut ambiental dels ciutadans.

Tot aquest fets provoquen el desenvolupament de noves activitats i llocs de treball de qualitat, tot facilitant el desenvolupament sostenible en el nostre planeta.

Per tal de donar a conèixer totes aquestes qüestions i les darreres novetats al voltant d’aquest sector s’ha organitzat aquesta jornada en la que es podran conèixer de primera mà alguns exemples i sortides professionals.

Data: 21 d'octubre de 2016
Lloc: c. Bon Pastor, 5 (Sala d’Actes CAATEEB)

Més informació i inscripcions


Primeres Jornades d’Arquitectura i Ciutat Sostenible, Saludable i Resilient

02-06-2016

La ciutat és el lloc on la humanitat ha hagut d’enfrontar-se a guerres, descobriments i progressos. Problemàtiques que en algun cas són permanents i en d’altres sorgeixen de nou.

Ja no podem enfrontar el tractament i la gestió de les nostres ciutats com ho hem fet fins fa pocs anys: les problemàtiques i les necessitats són diferents. No es poden aplicar per resoldre-les les velles receptes, els sistemes que els han ocasionat han esdevingut obsolets; avui més que mai ens cal la imaginació i la experimentació de noves fórmules de produir, de viure i de relacionar-nos amb els altres i amb l’entorn.

Volem parlar d’aquells coneixements que són propis de l’arquitectura i l’urbanisme, però que van irrevocablement relacionats amb altres disciplines, en particular de les de la vida com són la biologia , la medicina i les ciències ambientals.

Parlarem de metabolisme urbà i de nous indicadors, parlarem de contaminació i prevenció de salut, i també de resiliència, de barris i de pobles, de pobresa energètica i de canvi climàtic.

Sempre amb llargues sessions de taules de diàlegs/debats on tots podrem dir la nostra; tot plegat amb l’esperit que animà als ciutadans de la polis grega, ara fa dos mil cinc-cents anys: el de ser cada dia una mica més savis i en la certesa de que únicament aprofundint en el coneixement de les coses, aprendrem a fer-les millor.

Més informació i inscripcions.


La integració de les energies renovables en l'edificació

30-05-2016
renovables

L’energia tradicional produïda amb recursos fòssils és la principal activitat generadora de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, essent el seu cost econòmic una desventatja competitiva per l’economia europea degut al cost energètic induït en els productes com a conseqüència de la dependència exterior dels recursos naturals d’origen fòssil.

Per tot això la política europea ha apostat decididament per una transició energètica cap a fons d’origen renovable, essent en aquests moments la principal potència mundial en el desenvolupament i aplicació d’energies renovables.

En aquesta jornada es vol conèixer de primera mà les estratègies catalanes en aquest àmbit, fent un balanç de la feina feta fins al moment i una projecció del seu futur més immediat, comptant amb la participació de les administracions i els principals agents del sector.

Data: 8 de juny
Lloc: Sala d'actes del CAATEEB

Més informació i inscripcions


2n cicle de bioconstrucció a l'Espai Gardenyes

18-03-2016

Els dissabtes d'abril a juliol es realitzaran tallers d'estructures de cartró, revestiments de calç i fusteries reciclades entre altres.

Els tallers es realitzaran a l'Espai Gardenyes, carrer Jaume Piquet 23 de Barcelona.

Us hi podeu inscriure enviant un correu electrònic a [email protected]

cartell bioconstruccio


Ecoetiquetes al sector de la construcció

09-02-2016

El dia 9 de febrer es celebrarà una jornada a la sala d'actes de l'ITeC per mostrar la situació actual de l'ecoetiquetatge vinculat al sector de la construcció.

El programa de la jornada és el següent:

 • 09:00 Presentació de la jornada, Ferran Bermejo.
 • 09:20 Visió de l'ecoetiquetatge per part de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Masip
 • 09:40 La promoció de la sostenibilitat en l'obra pública, Mònica Laje.
 • 09:45 Treballant amb productes sostenibles. Trencant idees preconcebudes, Licinio Alfaro.
 • 10:15 L'experiència DAPc, Jordi Marrot.
 • 10:35 Coffe break.
 • 10:50 La visió de l'ecoetiquetatge per part de l'empresa. Taula rodona moderada per Licinio Alfaro en la que hi participaran Josep Bové (Knauf Insulation), Nicolás Bermejo (Saint-Gobain Isover Ibérica), Jordi Bolea (Rockwool), Josep Solé (Ursa Insulation), Pablo Maroto (Knauf), Carmen Vera Surrà (Saint-Gobain Placo).
 • 12:15 Col·loqui
 • 12:30 Finalització de la jornada.

+ informació i inscripcions


Debat obert sobre governança i economia en la rehabilitació energètica d’edificis

30-11-2015

L’Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AuS) ha organitzat una jornada oberta per al dimecres 9 de desembre a les 18.30 h a la Sala d’Actes del COAC per parlar sobre com els mecanismes de la governança i l’economia influeixen en la presa de decisions a l’hora de dur a terme un projecte de rehabilitació energètica.

Data: 9 de desembre de 2015, a les 18:30h

Lloc: Sala d'Actes del COAC

+ informació i inscripcions


Habitatge i salut: la pobresa energètica

04-06-2015

Jornada sobre pobresa energètica en la que s'aprofundirà en el concepte i es donaran a conèixer projectes d'investigació i casos pilot.

18:00 Presentació a càrrec de Núria Pedrals, arquitecta i presidenta de AuS

18:05 – 18:25 Daniel Calatayud. Arquitecte, Professor ETSAV – UPC. Investigador Projecte RELS

Què és la pobresa energètica?

 • Context històric
 • Com s’avalua? Qui ho ha avaluat
 • Context català
 • Com s’està actuant des de les administracions

18:25 – 19:10 Coque Claret. Arquitecte, Professor ETSAV – UPC. Investigador Projecte RELS Fabian López. Dr. Arquitecte. Expert Bioclimàtic. Societat Orgànica. Projecte RELS

Exemples locals: 1- casos d’estudi a Catalunya

 • Projecte RELS: Lluitar contra la pobresa energètica des de la millora de l’edificació.
 • Metodología
 • Casos Pilot en Catalunya ( St. Cugat, …)

19:10 – 20:10 John Riley + Ian Watson, Experts, BRE Group, Liverpool Warm Zone. United Kingdom

Exemples internacionals: la experiència anglesa.

La pobresa energètica a la planificació:

 • Sanitat, urbanisme i serveis socials.
 • Casos pilot: Liverpool
 • Casos Pilot en Catalunya ( St. Cugat, …)

Més informació i inscripcions.


Curs de Domòtica Pràctica i Eficiència Energètica

19-05-2015

L’objectiu principal del curs és donar una visió, des de zero i de forma entenedora, dels sistemes domòtics i de com es realitza un projecte d’automatització i eficiència energètica.

El curs partirà d’un enfocament generalista de què és la domòtica, quins sistemes engloba i quines tecnologies existeixen en el mercat, donant pas, posteriorment, a una visió més tècnica, mostrant amb exemples i exercicis reals (pràctiques amb equips de domòtica) com es realitza un projecte domòtic i quins productes comercials existeixen.

El curs s’adreça a estudiants d’enginyeries i Arquitectura, instal·ladors i professionals tècnics que vulguin adquirir o ampliar els coneixements sobre els sistemes i projectes de domòtica.

Més informació.


III Congrés d’Arquitectura i Salut

18-05-2015

El Congrés, a celebrar els propers 21 i 22 de maig al CoAC, gira al voltant de quatre taules rodones i una conferenciant principal. Com en els anteriors congressos es tracta d’exposar i debatre al voltant d’interrogants que, des de l’organització, es plantegen als ponents, a la fila zero i als assistents. Com en anteriors edicions es procura un entorn coherent amb la filosofia dels mateixos, uns pica-pica ecològics i saludables, i una petita mostra de materials saludables.

CONFERENCIANT INVITADA: Anupama Kundoo

Arquitecta índia de reconegut prestigi internacional, fundà en 1990 el seu estudi a Auroville. Actualment te un altre estudi a Madrid. Des dels seus inicis, el seu treball s’ha centrat en la recerca de materials i en experimentar per produir una arquitectura innovadora de baix impacte ambiental i adequada al context socioeconòmic, aconseguint alhora l’excel·lència arquitectònica. Emprant fang, fusta, bambú i materials reciclats ha concebut i realitzat edificis que resolen les necessitats socials i la seva bellesa no te res a envejar d’altres edificis construïts amb pressupostos d’escàndol.

El congrés es celebra el 21 i 22 de maig al COAC. Més informació i inscripcions.


Jornada rehabilitació energètica d’edificis residencials

13-03-2015

Segona jornada dedicada a la rehabilitació energètica d’edificis residencials, amb la presentació de 2 projectes realitzats a Madrid, sobre edificis plurifamiliars, i un altre en fase de realització al barri de Les Planes, centrat en habitatges unifamiliars.

Lloc: Sala d’actes del COAC , plaça Nova 5
Data: dimecres 25 de març de 2015, 18:30 h
Més informació i inscripcions.


Curs d’oficial de paleta en bioconstrucció

01-02-2015

La paleteria o maçoneria és l’art de construir edificis o altres obres mitjançant peces de materials naturals o manufacturats, com les pedres o els maons, lligats generalment amb l’ajuda de morters de calç, d’argila, de guix, de ciment o algun altre lligant.

Davant d’aquesta definició, i recolzant-nos en la tecnologia actual, podem arribar a fer servir tot tipus de materials, tècniques i sistemes constructius diferents, dins d’una obra de construcció.

En l’organigrama per a construir una edificació, la funció del paleta, esdevé principal e imprescindible, ja que sense aquesta figura pocs edificis es realitzarien amb èxit. Tradicionalment, aquest ofici ha esdevingut un dels pilars més importants en la construcció catalana. Aquest, ha creat càtedra al nostre territori i alhora, l’ofici s’ha anat adequant i consolidant fins als nostres temps.

Aquest curs, pretén donar a conèixer l’ofici de paleta orientada a la bioconstrucció. Tot ensenyant les eines, els materials i les tècniques més habituals per a esdevenir una construcció amb bons criteris constructius i amb el major respecte al medi que ens envolta.

Aquest curs serà eminentment pràctic amb unes pinzellades de teoria per a entendre millor l’ofici de paleta dins l’àmbit de la bioconstrucció.

Més informació


El sector de l’edificació pot contribuir a mitigar el canvi climàtic?

19-01-2015

Hem de combinar coneixement i experiència per tal d’obtenir resultats tangibles de mitigació i al mateix temps trobar algunes directrius.

Comptarem amb la presència de:

 • Núria Pedrals Presentació
 • Ponents: Salvador Samitier Oficina Catalana del Canvi Climàtic , Iván Muñiz, Fabián López.
 • Cloenda a càrrec de Lluis Comerón president del col.legi d'arquitectes

Des de l’edificació i la construcció, concretament, que s’ha de fer? Quin paper hi juga la rehabilitació? La Directiva europea, preveu que en els propers anys, els edificis de nova construcció hauran de ser de consum gairebé nul. Com es tradueix això en termes de demanda energètica en els nous edificis? Com es poden construir edificis de consum gairebé nul en clima mediterrani?

Data: 28 de gener de 2015, 18:30 h
Lloc: Sala d’actes del COAC , plaça Nova 5

L'assistència és gratuïta. Més informació - Inscripcions


Trobada de presentació del Projecte d'Eficiència Energètica

17-12-2014

La trobada serà tutoritzada per Picharchitects Energy i Felca Servicio, i promoguda per l'Ajuntament de Barcelona.

Data: 17 de desembre de 2014 a les 16:30h
Lloc: Fundació formació i treball, Ramón Llull 430-438, 08930 Sant Adrià de Besòs


Setmana de la Rehabilitació

04-12-2014

Des del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona (CAATEEB) hem organitzat la Setmana de la Rehabilitació, una setmana d’activitats tècniques, comercials i de divulgació ciutadana destinades a promoure l’activitat de la rehabilitació, que tindrà lloc del 9 al 14 de desembre.

Durant la setmana, del 9 al 12, es realitzaran diferents activitats orientades als professionals del sector. Per veure l’oferta d’activitats consulteu el programa al tríptic adjunt o al web, des d’on es fan les inscripcions.

El cap de setmana, els dies 13 i 14, tindrà lloc la Fira de la Rehabilitació, una Fira popular amb empreses de rehabilitació i activitats socials, orientada a la ciutadania que es realitzarà a la plaça de les Glòries. Consulteu el programa per veure les diferents xerrades, demostracions pràctiques, tallers infantils i exposicions que es duran a terme, així com els especialistes que us podran atendre a l’assessoria per a resoldre les vostres consultes.

Podreu trobar tota la informació al web www.rehabilita.cat


Jornada Masies + Sostenibles

11-11-2014

Es tracta d’una sessió formativa sobre la implantació de criteris de sostenibilitat en la construcció i la rehabilitació de masies i allotjaments rurals aïllats, en el marc del projecte de cooperació catalana “Masies + Sostenibles”. La jornada està dirigida a administracions locals, empreses i emprenedors del sector turístic (allotjaments rurals) i al públic en general que hi pugui estar interessat.

El programa de la jornada serà el següent:

 • 16.30 - 16.35 hores: Presentació de la jornada.
 • 16.35 - 18.00 hores: Visita a les instal·lacions de la la caldera d'estelles de l'Escola Les Eres de Rasquera
 • 18.00 - 18.45 hores: Xerrada sobre la La independència energètica, és possible?": Com arribar a un edifici de consum zero.
 • 18.45 - 19.30 hores: Exemples de construccions sostenibles amb consum zero al nostre territori.
 • 19.30 hores: Cloenda.

La jornada anirà a càrrec d’Èlia Vaqué, arquitecta i sòcia de la Plataforma Edificación Passivhaus, i d’Artur Garcia, enginyer industrial consultor d'eficiència energètica i sostenibilitat.

Per assistir a la jornada, que és gratuïta, cal formalitzar la inscripció abans del dia 10 de novembre enviant un correu electrònic amb les vostres dades a [email protected] o trucant al telèfon 977 402 792. Us adjuntem el programa de la jornada.

L’acte està organitzat pel Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el programa europeu Leader i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.


Taller d’Auto-construcció amb Superadobe (Earthbag)

09-10-2014

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, organitza el Taller d’Auto-construcció amb Superadobe (Earthbag), impartit per Domoterra Superadobe, i en col·laboració amb la Fundació Lleida Solidària, que tindrà lloc al Campus de Cappont del 15 fins al 29 de novembre de 2014.

El Taller s’emmarca dins del projecte de cooperació internacional per al desenvolupament, coordinat per l’EPS, en col·laboració amb la Fundació Lleida Solidària, Domoterra Superadobe, i finançat per l'ODEC (Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la UdL). El projecte té per objectiu construir un mòdul del centre mèdic Emsimision a Ouagadougou (Burkina Faso) amb Superadobe, conegut també com a sistema Earthbag.

El Taller s’ofereix dins dels Cursos de Formació Contínua de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UdL, està coordinat per professors de l’Escola Politècnica Superior i està patrocinat per l'empresa DOMOSAC.

Més informació i inscripcions: http://www.ice.udl.cat/fc/curso/922

Tel.: 973 00 35 51

E-mail: [email protected]

Sessió informativa: 16 d'octubre de 2014, de 12 h a 13 h, a la Sala de Graus (2.03 EPS, Campus de Cappont).

Vídeo sobre la construcció amb Superadobe: http://www.domosac.com/construcci%C3%B3n-superadobe/


II convocatòria d'ajudes a projectes d'investigació Cátedra Zaragoza Vivienda

02-07-2014

S'obre el termini de presentació de la Convocatòria de 2014 d'Ajuts a projectes d'investigació Càtedra Saragossa Habitatge en l'àmbit de l'Habitatge i la Rehabilitació, per a la realització de dos projectes d'investigació.

Un dels projectes versarà sobre la problemàtica suscitada per la pobresa energètica des de qualsevol de les perspectives científiques de la Càtedra, i l'altre projecte tindrà una temàtica lliure dins l'àmbit de treball de la Càtedra. Més informació a la pàgina del Servei de Gestió de la Investigació de la Universitat de Saragossa (convocatòria, sol · licitud, memòria).

El termini de sol·licitud acaba a les 14 hores del 11 de juliol de 2014.

Trobareu més informació a la pàgina web de la Càtedra Saragossa Habitatge de la Universitat de Saragossa: http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com.es/2014/06/ii-convocatoria-de-ayudas-proyectos-de.html


Les persones i els kilowatts: bio-habitabilitat i passivhaus

25-06-2014

Lloc: Sala d’actes del COAC , plaça Nova 5

Data: dijous 3 de juliol de 2014, 18:30 h

L’estàndard Passivhaus ofereix una metodologia clarament definida per al disseny i construcció d’edificis amb un alt nivell de confort amb una factura energètica mínima.

Tanmateix, aconseguir un ambient interior de qualitat necessita actuar sobre una varietat de factors biològics, físics i químics, amb especial èmfasi en la prevenció dels contaminants interiors.

Aquesta Jornada divulgativa busca un acostament entre sectors i un intercanvi de coneixements i experiències, identificant el punt de trobada entre els criteris d’eficiència energètica, confort, i bio-habitabilitat en la construcció sostenible.

Més informació


Jornada de Rehabilitació Energètica d'Edificis Residencials

10-06-2014

Dintre del Pla Integral del barri de La Ribera, l’Ajuntament de Montcada i Reixac va gestionar entre els anys 2008 i 2012, la rehabilitació dels seus edificis residencials. Entre altres objectius, es va incidir en la millora energètica dels habitatges, actuant en l’envoltant dels edificis amb la instal•lació d’aïllament.

Per tal de valorar la millora del confort així com l’estalvi energètic obtingut, es va dur a terme un projecte que va permetre treure conclusions importants per a futures rehabilitacions energètiques.

S’explicaran les actuacions realitzades, el procés seguit des de les inspeccions inicials dels edificis fins a l’execució de les obres, i el projecte d’avaluació energètica realitzat per l’iMat amb les seves conclusions.

Des de l’experiència de VIMUSA en obra nova i en rehabilitació d’habitatges, es parlarà dels criteris de sostenibilitat en intervencions de rehabilitació, els àmbits d’actuació, la viabilitat econòmica i la rehabilitació energètica.

Data: dijous 19 de juny de 2014.
Lloc: sala d'actes del COAC, Plaça Nova 5, Barcelona
Acte gratuït prèvia inscripció.


Jornada tècnica: Eines de millora de la sostenibilitat i competitivitat de les empreses - ACV i DAP

22-05-2014

En aquesta jornada es tractarà el tema de les declaracions ambientals de producte, específicament parlant del sistema DAPc.

Diferents empreses explicaran les seves experiències, traves i motivacions per optar per les DAP com a eina per millorar els seus productes.

La jornada es celebrarà el dimarts 27 de maig de 2014, a les 16:00h al Trespa Design Centre de Barcelona (C/ Ribera 5, 08003 Barcelona). Per inscriure-us podeu enviar un correu electrònic a [email protected] o trucar al 932 954 193.


Sessió "Qualitat de l'aire interior i confort" a la Fàbrica del Sol

20-05-2014

L’equipament municipal d'educació ambiental de La Fàbrica del Sol inicia un procés obert de reflexió i debat amb l’objectiu de replantejar com ha de ser la rehabilitació de l’edifici i aplicar les millors solucions tècniques disponibles per tal de dibuixar, col·lectivament, el camí cap a la sostenibilitat.

Han passat més de 10 anys des de la primera rehabilitació de l’edifici modernista que va incorporar, de manera pionera, criteris bàsics de construcció sostenible i va permetre una integració òptima dels cicles naturals de materials, energia i aigua, convertint LFdS en un organisme viu, integrat en el seu entorn i retroalimentat amb energies renovables.

D’aleshores ençà, els reptes, les tecnologies i els escenaris per a la sostenibilitat s’han consolidat, canviat i progressat. Tenim ara l’oportunitat de replantejar algunes de les solucions adoptades i valorar les millors tècniques disponibles per guiar la Rehabilitació de LFdS orientada cap als nous horitzons del segle XXI. Volem convertir l’equipament de LFdS en un edifici demostratiu referent de l’autosuficiència energètica, un edifici que tendeix a les “emissions 0” aplicant el concepte “smart” i reduint la seva demanda energètica. També volem ser un espai obert, d’innovació i de cooperació per aprendre i explorar noves formes d’entendre i imaginar la Barcelona del futur.

Aquesta sessió es celebrarà el 3 de juny de 2014, i no cal inscripció prèvia.


Visites tècniques a dos edificis de Sant Cugat del Vallès

15-05-2014

La cinquena i sisena visites tècniques nacionals del Projecte AIDA es realitzaran el dia 28 de Maig, als edificis: 57 habitatges universitaris de l’ ETSAV, UPC i l’habitatge solar LOW3 (prototip presentat al Solar Decatlhon Europe 2010) de l’ ETSAV, UPC. Les visites seran guiades pels arquitectes Claudi Aguiló i Roger Tudó de l’equip dataAE i Harquitectes (57 habitatges universitaris) i pel Torsten Masseck (habitatge solar LOW3); responsables dels projectes i l’execució de les obres. Ens mostraran les característiques i les principals innovacions a nivell energètic i constructiu, així com també, cóm va ser el camí del disseny i com se gestiona l’ús energètic.

Consulteu el programa per a més informació.


VII Jornades de Construcció Ecològica a Tavertet (Barcelona)

14-05-2014

Especialistes de l'àmbit de la construcció sostenible exposaran el seu coneixement i mostraran les darreres tendències en l'evolució del mercat per oferir noves solucions.

Jornades Tavertet

Les jornades es celebraran el 17 i 18 de maig de 2014. El preu és de 20€. Més informació i inscripcions.


III Jornada d'eficiència energètica en l'edificació

12-05-2014

La jornada anirà a càrrec d'experts especialitzats en “Edificis d'Energia gairebé Nul·la"-nZEB (Nearly Zero Energy Buildings) i “Edificis d’Energia Nul·la- NZEB (Net Zero Energy Buildings).

En las seves ponències exposaran, entre altres, tant el concepte i aplicacions dels nZEB i NZEB, com les fórmules actuals i prou contrastades de gestió energètica d'edificis amb diferent tipologia, emplaçament i ús.

Data: 20 de maig de 2014
Hora: 8.45 h – 14.00 h
Lloc: Seu EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona.

Més informació i inscripcions.


Seminari "The context of sustainable architecture"

28-04-2014

Aquest seminari, de dos dies de durada, es centrarà en arquitectura, comunicació, ecologia i economia. S'iniciarà l'acte amb la projecció del documental "The Lightbulb Conspiracy", del director Cozima Dannoritzer.

El seminari es divideix en quatre converses entre dos ponents:

 • 1. THE GREEN LIE. CAN THE FROG BE HONEST, PLEASE? (Anatxu Zabalbeascoa & Bruno Sauer)
 • 2. THE HARSH REALITY OF THE ENERGY REVOLUTION: A DÉJÀ VU? (Chris Goodall & Aleksandar Ivancic)
 • 3. THE MEANING OF ARCHITECTURE WITHOUT NEW BUILDINGS (Hans Ibelings & Peter Sweatman)
 • 4. NO NONSENSE, EFFICIENCY IS BUSINESS (Ruud Lubbers & Warner Philips)

El seminari es celebrarà el 28 i 29 de maig al Roca Gallery de Barcelona i serà íntegrament en anglès.

Sustainable architecture

Més informació.


IV Fira Masies + sostenibles

27-04-2014

El Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central us convida un any més a participar i assistir a aquesta fira, que es celebrarà el 17 i 18 de maig.

Hi haurà conferències, xerrades empresarials, visites a casos pràctics, tallers pràctics infantils i per adults, espai firal amb empreses del sector i bicicletada sostenible pel Territori de Masies.

Masies sostenibles

Dates: 17 i 18 de maig de 2014

Més informació i inscripcions.


La crisi financera, energètica i ambiental ens duu cap al decreixement forçat?

01-04-2014

La crisi energètica l’entenem com una part de la crisi global que s’està patint. Cal incloure la crisi econòmica i financera per entendre el canvi en les regles del joc que s’estan produint en el govern de les nacions. I en el rerefons de tot plegat tenim una crisi ambiental manifesta.

S’està produint una transició energètica i una transició econòmica-política i volem saber quines poden ser les conseqüències d’aquesta transformació: Qui controlarà l’energia i com es repartirà en un futur proper? Com afectarà a la qualitat de vida de les persones? Quins seran els canvis econòmics i socials que es produiran? El poder polític assolirà a temps els reptes ambientals? Tot plegat ens portarà a un decreixement econòmic i social forçat i caòtic? Hi ha una alternativa raonable a aquest decreixement que impliqui una transició social i econòmica més equilibrada i equitativa?

Donades les repercussions econòmiques, socials i culturals que té l’ofici d’arquitecte, en aquest context de crisi global, inclosa l’ambiental, és evident que el nostre col•lectiu professional no pot mantenir-se aliè a aquesta qüestió. I és obligat preguntar-se sobre quin serà el paper que tindrà la professió d’arquitecte, tant a nivell del disseny territorial com de l’edificació.

I és per això que us convidem a participar en aquesta xerrada-debat per tal de formular correctament les preguntes i obtenir les respostes que ens permetin una millor comprensió del nou repte que se li planteja a la humanitat.

L'acte es celebrarà el 24 d'abril a les 17:30h a la Sala d’actes del COAC, Plaça Nova 5 (Barcelona).

Més informació i inscripcions.


Viatge Passivhaus a Frankfurt

20-03-2014

ENERGIEHAUS organitza des de 2010 viatges bianuals a Frankfurt a Alemanya. L'objectiu d'aquests viatges és visitar obres i edificis acabats segons l'estàndard Passivhaus. La visita està pensada per a tots els actors de l'àmbit de la construcció a Espanya, que vulguin conèixer de forma directa les avantatges d'edificis construïts segons l'estàndard Passivhaus, tant en obra nova com en la rehabilitació. L'alta qualitat de l'aire interior, el control acústic i els molt baixos consums energètics es poden comprovar en directe conversant amb els usuaris d'aquests edificis.

Més informació.


30è aniversari de la instal·lació del primer aerogenerador de Catalunya

05-03-2014

El 1984 es va instal·lar a Vilopriu el primer aerogenerador de Catalunya. Enguany es celebra el 30è aniversari de l'efemèride.

Consulteu el programa de la jornada.

Per assistir a la jornada cal prèviament.


SEEB Sostenibilitat, Eficiència Energètica i Biohabitabilitat

06-02-2014

Jornada a la sala d'actes del COAC el 20 de febrer de 2014.

Les noves tendències i els avenços de la indústria en la construcció, des de la perspectiva de l’arquitectura sostenible, estan enfocats a un nou model d’edificació més eficient i respectuós amb el medi ambient. S’incorporen altres conceptes com biohabitabilitat o geobiologia per crear edificis més saludables. Aquesta jornada pretén donar una visió global de tots aquests conceptes des de diferents punts de vista: indústria, arquitectura, salut i laboratoris de control.

Més informació


Es publica un document sobre l'obtenció del Certificat d'Eficiència Energètica en edificis existents

09-01-2014

En el document s'expliquen els aspectes clau del procediment per tal de poder aclarir els dubtes bàsics.

Document


Presentacions de la jornada "Ecoetiquetatge ecològic"

18-12-2013

El passat 11 de desembre es va celebrar una jornada "L'ecoetiquetatge ecològic. Una eina de competitivitat per millorar el sector de la construcció". L'objectiu de la jornada era explicar la utilitat de les ecoetiquetes i de les DAPc per als materials de construcció en la presa de decisions basades en dades contrastades.

A continuació podeu descarregar les presentacions dels ponents:


Rehabilitació energètica d’edificis

17-12-2013

El dimecres 22 de gener de 2014 es celebrarà aquesta jornada amb l’objectiu de presentar els diferents programes vigents per a fomentar la rehabilitació energètica dels habitatges i les diferents mesures d’eficiència energètica que es poden aplicar als edificis.

També es presentarà el nou procediment de tramitació de la certificació energètica d’edificis així com les taxes associades al registre del certificat.

La jornada és gratuïta però cal inscripció prèvia a través del formulari d’inscripció.

Programa de la jornada

Formulari d'inscripció


L'ecoetiquetatge ecològic. Una eina de competitivitat per millorar el sector de la construcció

09-12-2013

La sessió es celebrarà el proper dia 11 de desembre a Terrassa. L'organitza el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona juntament amb el Centre Tecnològic Leitat.

La jornada, a més d'explicar la utilitat de les ecoetiquetes i de les DAPc per als materials de construcció en la presa de decisions basades en dades contrastades, ens ajudarà a comprendre la seva importància per al bon rendiment dels edificis i la salut les persones. La sessió compta amb la participació d'empreses que han desenvolupat ecoetiquetes que ens explicaran la seva experiència i la seva utilitat.

 

Programa de la jornada

 

Jornada gratuïta. Inscripcions.


Edificis NZEB: assessorament gratuït

02-12-2013

El Centre Tecnològic ASCAMM participa en el projecte europeu SustainCo dins del programa IEE (Intelligent Energy Europe) que té com a principal objectiu donar suport a la implementació d’edificis NZEB (edificis de consum energètic quasi zero) en comarques de baixa densitat urbana a Catalunya. Una de les tasques del projecte consisteix en oferir assessorament gratuït a la redacció de projectes d’edificis d’obra nova o rehabilitació que s’estiguin projectant actualment i vulguin implementar el concepte NZEB. L’assessorament pot cobrir les fases de projecte i d’execució de l’obra. Si esteu interessats en rebre assessorament tècnic per a projectes d’aquestes característiques envieu un correu a [email protected]


Aprofitament de l’energia geotèrmica. Casos d’èxit

28-11-2013

L’Institut Català d’Energia i el Clúster de Geotèrmia de Catalunya organitzen conjuntament la jornada tècnica “Aprofitament de l’energia geotèrmica. Casos d’èxit”.

Aquesta jornada té per objectiu presentar el Clúster de Geotèrmia, tractar la normativa d’aquesta font d’energia, els plans d’acció de les administracions per a promoure el seu aprofitament i presentar casos d’èxit d’aplicació en diferents tipus d’edificis.

La jornada, que tindrà lloc a la Sala Cotxeres del Palau Robert, al Passeig de Gràcia, 107 de Barcelona, és gratuïta però cal inscripció prèvia a través del formulari d’inscripció.

Podeu trobar el programa de la jornada i tota la informació a la pàgina web de l’Institut Català d’Energia.

Data: 9 de desembre de 2013


Espai Empresa: La pissarra: un producte sostenible i certificat

19-11-2013

L'Associació Gallega de Pissarristes i Adapta SG, realitzaran una sessió tècnica dedicada a la pissarra natural com producte constructiu sostenible, que es centrarà en mostrar la seva versatilitat i possibilitats arquitectòniques, així com en les certificacions internacionals que garanteixen la qualitat, resistència i vida útil de la coberta.

La jornada, tindrà lloc el 25 de novembre a la sala d’actes del CAATEEB de 18 a 20 hores. Una vegada presentat el producte, les seves aplicacions més habituals i les seves certificacions i reconeixements internacionals, conclourà la sessió el Sr. Santiago López Piñeiro, professor titular a l'escola d'Arquitectura Tècnica de la Universitat de la Coruña amb una classe magistral sobre la col·locació de pissarra en cobertes.

Inscripcions


IV Jornades LowTech

15-11-2013

Després de l'èxit de les edicions anteriors, el 21 i 22 de novembre es tornen a celebrar aquestes jornades amb l'objectiu de donar a conèixer la construcció amb materials low tech.

logo lowtech

Lloc: EPSEB - ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Inscripcions i programa.


Visita tècnica a l'edifici d'oficines EspaiZero a Olot, Catalunya

07-11-2013

Data: 27 de Novembre de 2013.

Hora: 10.00 h (*) – 12.45 h

Lloc: C/ Bòsnia, 6-8 C.P. 17800 Olot (Girona), Espanya.

edifici oficines AIDA

La quarta visita tècnica nacional del Projecte AIDA es realitzarà el dia 27 de Novembre a partir de las 10.00 h, al edifici EspaiZero a Olot. És un edifici d‘oficines promogut com seu de la empresa Wattia Innova, amb voluntat de ser un edifici energèticament autosuficient. Es va partir de un edifici existent, i el primer pas va ser l’elecció d’un edifici adequat, tenint en compte aspectes com la bona orientació i la possibilitat de implantar mesures de reducció de la demanda, tant actives com passives i de autogeneració de energia. L’edifici vol demostrar que es pot aconseguir el balanç de energia zero, mitjançant una sèrie de mesures de estalvi energètic, generació de energies renovables i sistemes de automatització i control; a més de ser un laboratori per l’experimentació de sistemes i tecnologies. Actualment, el edifici te un consum de energia primària de menys del 44 % de l’edifici de referència i amb un balanç de energia casi nul.

La visita serà guiada per Bartomeu Casals, Franc Comino i Jordi Rabat; tècnics responsables del projecto y la gestió energètica de l’edifici. Ens mostraran les característiques i les principals innovacions a nivell energètic, així com també, cóm va ser el camí del disseny i com se gestiona l’ús energètic.

Inscripció


Jornada sobre Democràcia Energètica

31-10-2013

L’energia és un bé bàsic que condiciona la qualitat de vida de tots nosaltres i que, malauradament, està en mans de grans empreses (oferta) que prioritzen els beneficis econòmics als interessos dels ciutadans (demanda). Democratitzar l’energia no és altre cosa que canviar la forma de relacionar-nos amb l’energia: potenciar un model que ens faci a tots partíceps i convertir als consumidors en productors i gestors de l’energia que utilitzen. En el marc del I Congrés d’Energia de Catalunya que es celebrarà a les quatre províncies catalanes del 25 al 29 de novembre, des d’Ecoserveis volem obrir debat entorn la democratització de l’energia perquè advoquem per un canvi radical en la forma d’entendre la relació entre ciutadà i energia.

L’acte es completa amb l’atorgament dels Premis Estatals Solar 2013. EUROSOLAR desitja continuar promovent l’energia solar i donar un nou ímpetu per a la seva expansió. El premi te com objectiu divulgar àmpliament l’energia solar i mobilitzar al públic a favor d’un moviment pro-energia solar. Els premis s’atorguen en diferents categories de projectes i iniciatives innovadores rellevants en la utilització d’energies renovables.

Dates: del 25 al 29 de novembre.

Inscripcions


Debat i presentació del llibre “Vers un nou equilibri natural”

17-10-2013

Lloc: Sala d'Actes del COAC, plaça Nova 5, Barcelona
Data: 23 d’Octubre de 2013, 18:30h

"Des del 2005, en que l’Agrupació AuS va començar el treball “Vers un nou equilibri natural”, s’han produït grans transformacions que podíem intuir, però que no ens podíem imaginar amb quina agressivitat ens havien d’arribar. Són canvis que parlen de la insostenibilitat del nostre sistema, ja obsolet; són reformes que ens obliguen, forçosament, a implantar noves respostes als desequilibris que hem produït".

Teresa Batlle, sòcia d’AuS i coordinadora del treball, debats i publicació “Ves un nou equilibri natural”. Fundació Caixa Catalunya

L’Albert Cortina, advocat urbanista, farà de moderador del debat on comptarem amb la presència dels directors de cadascun dels tallers:

 • Coque Claret: director del taller Barcelona: L’AIRE
 • Albert Cuchí: director del taller Tarragona: L’AIGUA
 • Felip Pich-Aguilera: director del taller Lleida: EL FOC
 • Xavier Canosa: director del taller Girona: LA TERRA

A la fila 0 hi haurà representants de totes les disciplines que van integrar els tallers, els debats, l’exposició i , finalment, la publicació del llibre.

La presentació serà a càrrec del Sr. Miquel Rafa, director de la Fundació Caixa Catalunya, i de la Sra. Teresa Batlle, coordinadora del cicle i sòcia d’AuS. El Sr. Lluís Comerón, degà del COAC, farà la cloenda de l’acte.

Es lliurarà un exemplar gratuït a tots els assistents.

S’agraeix confirmació al mail [email protected]

Programa de l'acte


Noves incorporacions de productes amb declaracions ambientals al sistema DAPc®

07-10-2013

En els darrers mesos s’han incorporat al nostre sistema 2 noves DAPc® gràcies al treball desenvolupat per diferents empreses afiliades que se sumen a les 8 del primer semestre. Amb la renovació del sistema en el 2013 i la incorporació de noves empreses es posa de manifest el nostre compromís de treballar per agilitzar i millor dia a dia i oferir servei al mercat espanyol de la construcció.

Les noves declaracions pertanyen al sector de la ceràmica, una promoguda per Ceracasa per al seu gres porcelànic Bionictile i l’altre de Grespania per al gres porcelànic mig. Ambdues han desenvolupat el seu anàlisi de cicle de vida col·laborant estretament amb la consultora medi ambiental ReMa, de Castelló. Les dues empreses van poder presentar les seves noves DAPc® durant la fira més important de fabricants de rajoles i paviments ceràmics Cersaie, a Bolonia, celebrada el passat mes de setembre.

Les declaracions desenvolupades en el primer semestre de l’any pertanyen al sector de la pissarra, del granit i dels aïllants tèrmics.

El sector de la pedra natural va obtenir la primera declaració ambiental a nivell nacional, promoguda per la Federación Nacional de la Pizarra (FNP), l’Asociación Gallega de Pizarristas (AGP) en col·laboració amb la consultora ADAPTA SG i amb la Dirección de Enerxía e Minas de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia que ha cofinanciat el seu desenvolupament. Els treballs i investigacions portades a terme per a l’obtenció de la primera declaració mediambiental de la pissarra natural, es situen en el marc del pla estratègic de la FNP i de l’AGP, que pretén mostrar objectivament les qualitats ecològiques dels productes de pedra, i més concretament de la pissarra natural.

A aquestes, es van sumar les 4 declaracions del granit, desenvolupades per la Fundación Centro Tecnológico del granito de Galicia d’aplacados y pavimentos.

I en el sector dels aïllaments tèrmics, Knauf Insulation va desenvolupar l’anàlisi de tres dels seus productes: panell de Llana Mineral de Vidre PANEL SIN REVESTIR (TP 116), Llana Mineral de Vidre PANEL PLUS (TP 138) i Llana Mineral de Vidre ULTRACOUSTIC R, tots en col·laboració amb la Universitat de Lieja, amb el departament de Génie Chimique.


Visita tècnica europea a dos edificis d'oficines i laboratoris a Saragossa (CIEM i CIRCE)

20-09-2013

A través de les visites tècniques i altres activitats com jornades tècniques - workshops, volem donar a conèixer no només com són els edificis NZEB al nostre país si no com ha estat el procés fins aconseguir-ho i com han participat els diferents actors. Totes les activitats desenvolupades en AIDA són gratuïtes i obertes, prèvia inscripció.

Edificios CIRCE

Data: 30 d'octubre de 2013

9.30 h (*) - 18:30 h (*) Edifici CIEM (Av.de la Autonomía nº 7, 50003, Zaragoza, España). Edifici CIRCE (Calle Mariano Esquillor Gomez 15, 50018, Zaragoza, España)

Programa de la jornada.

Inscripcions i més informació.


Actualització i nous documents del Sistema DAPc

30-07-2013

Amb l’objectiu de continuar millorant en el desenvolupament de les certificacions i l’obtenció d’ecoetiquetes tipus III per a productes fabricats en el nostre país i l’adaptació a les normatives europees com la UNE-EN 15804, s’han aprovat unes noves Instruccions Generals del Programa (IGP) i una nova Regla de Categoria de Producte (RCP) genèrica de construcció. També destaquem que s’ha obert un procediment per a l’acreditació de nous verificadors del Sistema.

Consulteu els documents actualitzats i els nous apartats del web.


El Sistema DAPc espanyol forma part de l’ECOPlatform

23-07-2013

Després de dos anys de treball, el passat 4 de juny, a Brussel·les, es va constituir l’ECO Platform.

Es tracta d’una organització internacional, la qual aglutina a tots els operadors europeus d’EPD o Declaracions Ambientals de Producte (DAP) del sector de la construcció.

El CAATEEB, primer operador a Espanya des de 2011, ha estat un dels promotors i socis fundadors. La resta de membres de l’ECO Platform són: l’INIES francès ; l’IBU alemany; el MRPI holandès; l’EPD Noruec; l’ITB polonès; el DAP Habitat portuguès; el ZAG EPD eslovac; el Global EPD d’Aenor; l‘Environdec System suec i el BRE Global britànic.

L’objectiu de l’associació és definir uns principis i procediments comuns per adaptar a cada país la norma EN 15804, que permetin un reconeixement mutu de les DAP entre tots els països europeus, tot establint procediments de verificació que garanteixin la seva credibilitat i qualitat.

ECO Platform es presenta a totes les empreses i institucions el dia 24 de setembre a Brussel·les. Per més informació cliqueu aquí.


Taller d'arrebossats d'argila

09-07-2013

Taller impartit per Laurent Coquemont els dies 26 i 27 de juliol a Vila-real Castellón.

Aquest taller està dirigit a arquitectes, aparelladors, decoradors, aplicadors de calç, guix, pintors i a qualsevol persona interessada en l'aplicació del clayplaster.

Per a més informació cliqueu aquí.


Transició energètica: és el fracking (o fractura hidràulica) una alternativa a Catalunya?

08-07-2013

Parant atenció a la vessant energètica de la sostenibilitat, l’Agrupació AuS ha anat proposant un seguit de xerrades-debat sobre la crisi energètica derivada de l’esgotament de les energies fòssils. En la darrera es va debatre si les renovables tenen o tindran prou capacitat per a substituir-les i quines són les actuacions polítiques per assolir una transició energètica adient. Greenpeace va presentar el seu informe Energia 3.0 a càrrec de Xavier García Casals i l'OCO (Observatori Crash Oil), a càrrec de l'Emili García Ladona, va plantejar algunes qüestions crítiques envers el plantejament d'aquest informe.

Aquest debat ens sembla necessari per les implicacions diverses que comporta i la controvèrsia que genera arreu d’Europa aquest tipus d’explotació energètica. L’ocupació i l’impacte en el territori degut a la logística que implica, les substàncies químiques que calen per a l’extracció del shail oil o Shale gas i si té efectes contaminants sobre els possibles aqüífers i la salut humana, la rendibilitat econòmica, la taxa de retorn energètica (TRE), són alguns dels temes que volem tractar.

L'acte es realitzarà a la Sala d'Actes del COAC, Plaça Nova 5, el dia 9 de juliol de 2013

Per a més informació cliqueu aquí.


Taller de construcció amb terra, canyes i materials reciclats

21-06-2013

Les jornades es celebren el 5, 6 i 7 de juliol i es plantegen com una oportunitat per aprendre alternatives naturals, saludables i assequibles a la construcció convencional. Es mostraran tècniques de construcció amb terra, palla, canyes i materials reciclats.

Inscripció


Jornades de bioarquitectura

14-06-2013

Ja fa anys que es parla d'edificis malalts, què vol dir això? La comprensió del què és un edifici saludable ens porta a entendre com hem d'obrar a partir d'ara, què hem de tenir en compte alhora de dissenyar i escollir materials, fins i tot com hem d'usar l'edifici després del final d'obra.

Es tracta de saber què son les radiacions naturals i com hem saturat les ciutats de radiacions artificials, camps electromagnètics, ones de baixa i alta freqüència, ones ionitzants, augment de l'electrostàtica i dels contaminants. Què passa amb les nanopartícules? Conèixer els paràmetres d'ambient interior saludable, saber quines malalties provoca un edifici malalt, tenir una persona afectada que ens expliqui la seva experiència i un advocat que ens instrueixi en quin son els nostres drets i deures davant d'aquesta problemàtica, serà l'objectiu d'aquesta taula rodona.

Ponents de la jornada:

 • Elisabet Silvestre.
 • David Izquierdo.
 • Joan Carles López.
 • Patricia-Montserrat Ferrer Fernandez.

+ Informació


II Congrés d'Arquitectura i Salut

28-05-2013

Ciutats intel·ligents i saludables

Vivim en ciutats intel·ligents i saludables? Apostem per innovar sense perdre de vista els coneixements de la tradició?

L'ambient interior dels edificis

Com millorar el benestar i confort?

Nous paradigmes en arquitectura

Com crear espais que fomenten el benestar i la salut?

Arquitectura, salut i ètica

On són els límits, qui els posa?

Per a més informació consulteu el programa.

Inscripcions


VI Jornades de Construcció Ecològica ecoARK

08-04-2013

11 i 12 de Maig de 2013 al municipi de Tavertet (Osona). Jornades dedicades a la construcció ecològica així com als sectors ambientals relacionats, amb la principal motivació de compartir coneixements i experiències.

DISSABTE 11 de maig de 2012:

09:30h – 10:00h – Recepció - Benvinguda.

10:00h – 10:45h – Exposició del guanyador del “Concurs de Joves Promeses”.-

A càrrec de l’estudiant guanyador del concurs.

10:45h – 12:00h - Conferència: REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS.-

A càrrec del Sr. Toni Solanas (Arquitecte).

12:00h – 13:30h - Taller teòric-pràctic: REVESTIMENT DE FANG.-

A càrrec del Sr. Juan Pedro Franco (des de Mas Franch).

13:30h – 15:00h - Dinar.

15:00h – 16:30h - Taller teòric-pràctic: MUR DE BALES DE PALLA.-

A càrrec del Sr. Eric García.

16:30h – 18:00h - Conferència teòric-pràctica: SISTEMES FOTOVOLTAICS AUTÒNOMS.-

A càrrec de la Escola Agrària de Manresa.

18:00h – 18:15h - Descans.

18:15h – 19:30h - Conferència: EDIFICACIÓ INDUSTRIALITZADA I MEDI AMBIENT.-

A càrrec del Estudi Pich Aguilera.

19:30h – 20:45h - Conferència: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL.-

A càrrec del Grup Base A.

DIUMENGE 12 de maig de 2012:

09:00h – 09:15h - Recepció – Benvinguda.

09:15h – 11:00h - Conferència: ARQUITECTURA ESTRUCTURAL EN FUSTA.-

A càrrec del Equipo Pulgón Diseño: Sr. Andreas Garraux, Sr. Miguel A.R. Nevado, Sr. Manuel Artiz, Sr. Aitor Echevarría y Sr. Enrique de la Peña.

11:00h – 12:15h - Conferència: COM ESTAR BÉ CONSUMINT POCA ENERGIA.-

A càrrec del Sr. Josep Bunyesc (Arquitecte).

12:15h – 13:45h - Taller teòric-pràctic: FABRICACIÓ DE BTC.-

A càrrec de la Xarxa Gabi Barbeta.

13:45h – 14:00h - Comiat i agraïments.

Més informació i inscripcions.


Viatge a Suïssa: Vrin i Voralberg

28-03-2013

Viatge per conèixer de prop les obres més interessants de la zona i fer una trobada amb l’arquitecte Gion A. Caminada, impulsor d’un model de desenvolupament sostenible, participatiu i estretament compromès amb l’entorn.

El programa provisional és el següent:

Sortida, Divendres 14 de Juny a primera hora del matí . Barcelona- Zurich amb Vueling. Visites a Landquart, Haldenstein, Chur i Flims (obres de Deplazes & Bearth, Peter Zumthor, Jurg Conzett, Valerio Olgiati i altres) Nit a Vrin Dissabte 15 de Juny. Dia complet a Vrin. Obres de Gion A. Caminada i conversa amb l'arquitecte. Coneixement del territori proper. Nit a Vrin Diumenge 16 de Juny. Visites a la Valumnezia i Surselva (obres de Caminada, Deplazes & Bearth, Peter Zumthor). Nit a Vrin Dilluns 17 de Juny. Desplaçament a Feldkirch (Voralberg).Obres de Walter Unterrainer, Herman Kaufmann, Martin Rauch, Baumschlager & Eberle, Bruno Spagola i altres Nit a Feldkirch Dimarts 18 de Juny. Visita a taller de fusteria a Feldkirch, ajuntament de Ludesch, planta de biomassa a Lech Tornada a darrera hora de la tarda Zurich-Barcelona amb Vueling.

El preu estimat és de 350€-400€ incloent tota la manutenció a Vrin (comprada i elaborada per nosaltres ), viatges amb avió (el bitllet s'ha de comprar individualment però el seu cost està inclòs en la estimació), autocar per desplaçaments desde i fins l'aeroport de Zurich.

L’allotjament, a Vrin i a Feldkirch, serà en albergs. En el cas de Vrin, es tracta d’una antiga escola rehabilitada per Gion A. Caminada.

El màxim nombre de places és de 28 (per optimitzar l'autocar).

El preu definitiu no se sabrà fina al tancament de les inscripcions, abans de Setmana Santa.

Un cop tancades les inscripcions, es valorarà conjuntament la opció de visitar Vals i les termes de Peter Zumthor.

Si us plau, reserveu la vostra plaça escrivint a [email protected]


Canvi climàtic i ciutats: què hi podem fer?

13-03-2013

L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC, 2013-2020). Les grans conurbacions, en tant que emissores de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i àmbits físics vulnerables als impactes, tenen un paper cabdal en les polítiques climàtiques arreu del planeta. De tot això ens en parlaran diversos tècnics, experts de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Més informació.


La construcció de la ciutat inclusiva. Estratègies d'intervenció integral a l'hàbitat local

07-03-2013

Del 10 al 16 de març es celebraran aquestes jornades dins del marc del projecte de cooperació a Cuba "Hàbitat 2", financiades per l'Agencia Suïssa per al Desenvolupament i la Cooperació (COSUDE) i organitzades per urbanIN+, amb motiu de la visita d'una delegació de tècniques cubanes. Les jornades són obertes al públic i gratuïtes.

Localització: Pati Manning de Barcelona (c/ Montalegre 7, al costat del CCCB)

Per a més informació podeu consultar el blog: http://urbanismeinclusiu.wordpress.com


2013 any de la rehabilitació energètica dels edificis al CAATEEB

07-03-2013

El comportament energètic dels edificis ha esdevingut una inquietud important per als professionals de l'edificació en general i per als aparelladors i arquitectes tècnics en particular.

Per això, el Col·legi ha anomenat el 2013 Any de la Rehabilitació Energètica, amb un intens programa d’acció que inclourà la creació d’eines d’aplicació professional per a la diagnosi i la intervenció en els edificis, publicacions tècniques, formació i assessorament tècnic específic sobre aquesta matèria. A més, una part de la campanya anirà adreçada a donar a conèixer a tota la societat els seus avantatges, així com el paper dels nostres tècnics en la seva posada en pràctica.

Per a més informació cliqueu aquí.


Com funciona el sistema elèctric espanyol?

04-02-2013

A banda d'explicar què hi ha al darrere del rebut de la llum i de terminologies com "mercat lliure" i "últim recurs", Pep Puig explicarà la manera com afecta els usuaris la transformació que hi ha hagut al mercat energètic espanyol des que, el 1997, es va liberalitzar el sector. Els monopolis que hi havia fins llavors es van convertir, amb multimilionàries compensacions econòmiques per part de l'Estat, en empreses jurídicament independents. Aquestes empreses són les que ara controlen la generació, el transport, la distribució i la comercialització d'energia.

Les directives europees de liberalització del mercat elèctric havien d'augmentar la transparència i la competència, però segons Pep Puig això no ha passat: els 14 monopolis territorials que hi havia el 1997 s'han transformat en un oligopoli format per 4 grups.

Podreu veur l'entrevista a Pep Puig al programa Singulars del canal 33 el dimecres 6 de febrer.


Destinacions turístiques madures: Què en podem fer?

01-02-2013

L'exit en la reconversió i millora d'aquestes destinacions madures, pasa per incorporar criteris ambientals que assegurin la sostenibilitat dels projectes.

Però quin són aquests criteris? Què en podem fer d'aquestes destinacions? Quines experiències s'han portat ja a terme?

Lloc: Sala d’actes del COAC, plaça Nova 5 Barcelona
Data: dt., 12 de febrer, 18:00 – 20:30

Per a assistir-hi cal omplir el formulari


Taula rodona sobre la construcció amb palla

01-02-2013

L'arquitecta Valentina Maini explicarà quina és la realitat i perspectives d'aquesta tècnica a Europa, l'arquitecta tècnica Maren Termens introduirà algunes bones pràctiques de formació, l'enginyer Oliver Style parlarà d'eficiència energètica i l'arquitecte Mirco Zecchetto presentarà la III trobada Xarxa de Construcció amb Palla.

Lloc: Sala d’actes del COAC, plaça Nova 5
Data: Dv., 22 de febrer, 17:00 – 20:00

Cal confirmar assistència.


L'escola Orígens presenta els nous cursos per al primer trimestre de 2013

27-12-2012

L'11 de gener s'inicia el Màster de Construcció Sostenible amb Terra. També hi ha cursos de curta durada sobre entremats vegetals, encaixos estructurals de fusta, estufes de llenya d'alt rendiment, gestió de residus i volta catalana.

Consultar la informació dels cursos.


Documental sobre contaminació electromagnètica

23-11-2012

En aquest documental es denuncia la inacció per part de diferents estaments públics i privats davant la proliferació indiscriminada de radiacions electromagnètiques en el nostre entorn immediat.

Diversos especialistes i representants d'entitats diverses expliquen quines poden ser les causes d'una exposició excessiva a les radiacions electromagnètiques i quins problemes es troben a l'hora d'intentar limitar la seva proliferació.

SOS EHS - Todos somos electrosensibles - DOCUMENTAL from ALISH on Vimeo.


Lliurament dels Premis Solar 2012

23-11-2012

EUROSOLAR – l’Associació Europea per les Energies Renovables atorga els Premis Solar 2012 a nivell estatal i europeu als municipis, empreses municipals, persones individuals, professionals de l’arquitectura, de la enginyeria, propietaris d’instal·lacions d’energies renovables, i a organitzacions que hagin fet activitats i serveis rellevants per promoure la utilització i l’ús de l’energia solar i en totes les seves formes.

L'entrega es farà el 3 de desembre a les 18:30h a l'Auditori del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona).

Podeu confirmar l'assistència a: [email protected]


Gestió de residus en la indústria de la construcció: ecomaterials

15-11-2012

Amb motiu de la celebració de la "SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS" (17-25 de novembre), PROMSA ofereix una jornada de portes obertes al Garraf, el dia 20 de novembre.

L'objectiu de la jornada és mostrar l'aprofitament dels residus de formigó en el procés de fabricació de l'àrid i com a subproducte en fàbrica de ciment.

Díptic de la jornada.

Més informació.


Xerrada i debat sobre el Solar Decathlon 2012

07-11-2012

Ho organitza l’equip (e)co – ETSAV (UPC), participant del Solar Decathlon Europe 2012.

Durant la competició internacional Solar Decathlon Europe 2012, diferents equips participants busquen donar respostes a diverses qüestions dins del paradigma de la Sostenibilitat. El projecte (e)co, més que donar respostes concretes, busca mostrar en els seus resultats un conjunt de processos oberts que donin lloc i forma a aquestes i altres noves preguntes, oferint una visió particular de l'arquitectura i convertint-se en si mateix en una pregunta.

Cliqueu aquí per a més informació i inscripcions.


III Jornades Low Tech

05-11-2012

Per tercer any consecutiu, el GICITED (Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l'Edificació) organitza les jornades LowTech. L'objectiu de les jornades és fer difusió de la construcció en terra, palla i altres materials i tècniques constructives low tech.

Consulteu el programa de les jornades

Inscriviu-vos a les jornades


Introducció a la permacultura adreçada a la BioConstrucció

25-10-2012

La Permacultura és un sistema holístic per al disseny d’assentaments humans sostenibles. Els seus principis deriven d’observar com funcionen els sistemes naturals.

Aquest taller serveix per a introduir-nos a la Permacultura com a eina de disseny holístic per a activitats humanes sostenibles. En aquest cas la posarem al servei de la Bioconstrucció. És un curs on la teoria es pot practicar.

Dates: 27 i 28 d'octubre

Més informació


Tècnica constructiva de la pedra seca

18-10-2012

Curs per a conèixer els diferents tipus de construcció amb pedra més comuns al nostre territori, tot treballant el material petri i la seva col·locació, davant d’un element constructiu concret.

Programa: Curs teòric i pràctic de la construcció en pedra seca. Teoria: Historia de la pedra seca a Catalunya, principis mecànics i arquitectònics. Pràctica: Eines,sanejament de murs per reparar, planteig dels gruixos, criteris a seguir per pujar paret, acabats…

Dates: 20 i 21 d’octubre

Més informació


Cursos d'arrebossats de terra

15-10-2012

Reconeixement de terres, preparació del arrebossat, additius, acabats ... En dos cursos es cobreixen els aspectes necessaris per preparar i executar arrebossats de terra.

El 27 i 28 d'octubre s'impartirà un curs sobre les tècniques base d'arrebossats de terra. El 10 i 11 de novembre el tema a tractar són les tècniques decoratives i acabats.

Els dos cursos s'impartiran a la finca "El Cabecico", Calasparra, Múrcia. Els professors són Rocío Merlos i Juan Miguel Serrano.

Per més informació: http://bioconstruyendomurcia.blogspot.com.es


Feng Shui i Arquitectura

02-10-2012

Yorgos Kontokolias ens ensenya a dissenyar i constuir una llar saludable i serena.


Arquin7

21-09-2012

Arquinfad organitza la sisena edició d'Arquinset - Setmana d'Arquitectura, que s'esdevindrà a Barcelona entre els dies 27 de setembre i 3 d'octubre de 2012.

Continuant el lema de les setmanes d’Arquinset dels anys 2010 i 2011 de “repensar, reutilitzar, renovar”, fora bo establir una ullada als coneixements i les mancances, a les investigacions sobre savieses pròpies de l’arquitectura tradicional i hàbits i costums de vida lligats a la ciutat compacta, amb una cultura de vida al carrer, avui en vies de transformació. I més en el nostre àmbit mediterrani, sotmès avui als dictats del “Directori europeu” com l’anomena el periodista Enric Juliana, no només en l’àmbit financer, sinó en la creixent influència d’unes tecnologies, materials, sistemes i maneres d’avaluar pròpies de països més freds i rics que el nostre que, cal reconèixer, s’estan traduint, al nostre idioma i clima. Tot això, dit amb tot el respecte pels avenços tecnològics i maneres de fer que ens arriben del nord i que en cap cas hauríem de menystenir. Però és molt evident que el coneixement que tenim de la inèrcia, les ventilacions o les ombres no estan incorporats a les nostres eines de mesura normatives.

www.arquinset.org


Presentació de l'escola taller de bioconstrucció Orígens

20-09-2012

Orígens obre les seves portes al públic el pròxim dissabte 22 de setembre de 2012 a Les Planes d'Hostoles, durant la Fira del Bastó i la Fusta.

Ens complau convidar-vos a conèixer el programa d'activitats de tardor i les instal·lacions del centre.

Adreça: Carrer La Roureda, 5-7. 17172 Les Planes d'Hostoles (Girona).

Horari: A les 19:00h (pica-pica per a tothom)

Confirmar l'assistència a: [email protected]

www.escolaorigens.com


Jornada: bioclimatisme i terra

18-09-2012

El dimarts 9 d'octubre, de 17 a 22h, es celebra una jornada sobre els aspectes higrotèrmics de la construcció en terra.

Es parlarà sobre la regulació dels canvis de temperatura i d’humitat en diversos tancaments habituals, quins són els processos que realitza la terra en aquest sentit i quines conseqüències té tot plegat en assolir el confort mitjançant sistemes passius.

Lloc: Sala d’Actes COAC (Plaça Nova 5)

Cliqueu aquí per a més informació


Visita al Banc de Sang i Teixits

17-09-2012

Data: 1 d’octubre, 16:00h

Lloc: Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà - Banc de Sang i Teixits de Catalunya (Passeig del Taulat 106, Barcelona)

Inscripcions: http://aidaproject.eu/study_tours_ca.php

La primera visita tècnica del Projecte AIDA es farà el dia 1 d'octubre a la tarda a l'edifici Dr. Frederic Duran i Jordà a Barcelona, que alberga el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, un centre de referència per al processament de sang i teixits humans, i també un banc públic de cèl·lules mare. La visita serà guiada per representants de l'equip de projecte i direcció d'obra ( SaAS), així com de representants dels llogaters de l'edifici, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, i els tècnics responsables de la gestió energètica. Ens mostraran no només quines són les característiques de l'edifici, sinó quin ha estat el camí per arribar-hi, i les principals innovacions a nivell energètic i de confort i salut.

La suma de mesures passives, sistemes d'alta eficiència i generació d'energia renovable preveu aconseguir un estalvi en les emissions de CO2 associades al consum energètic superior al 60% comparat amb un edifici d'estricte compliment de la legislació vigent (estalvis associats a refrigeració superior al 80%!). Els resultats dels primers dos anys d'operació de l'edifici mostren com a través de la gestió energètica i la continuada optimització del funcionament de l'edifici es pot aconseguir un augment progressiu dels estalvis energètics.

Consulteu més informació sobre l'edifici: panell 1 / panell 2 / panell 3 / panell 4 / Web de SaAS


Workshop: Experiences on Net Zero Energy Buildings – Meet the experts

17-09-2012

Data: 3 d’octubre a la tarda, de 16:00h a 19:00h

Lloc: Sala Cotxeres del Palau Robert (Passeig de Gràcia 107, Barcelona)

Inscripcions: http://aidaproject.eu/study_tours_ca.php

Durant la setmana de l’1 al 5 d’octubre IREC acull a Barcelona les reunions de treball dels investigadors participants al projecte europeu AIDA i a la Task 40/Annex 52, un projecte d’investigació de la IEA (International Energy Agency).

Tots dos projectes estan centrats en els edificis NZEB (Net Zero Energy Buildings; edificis de balanç energètic nul o quasi nul), i això constitueix una oportunitat única per comptar amb experts de nivell mundial entre nosaltres.

Per aquest motiu IREC organitza, amb el suport de Rockwool, aquest workshop on destacats participants dels dos projectes exposaran casos d’edificis NZEB, localitzats en clima mediterrani o càlid. Podeu consultar el programa complet a http://aidaproject.eu/study_tours_ca.php

L’acte es realitzarà en anglès per possibilitar el debat entre assistents i ponents, i és obert a tothom prèvia inscripció.


El Sistema DAP®construcció ha signat un conveni de col·laboració amb GBCe

11-06-2012

El Sistema DAP®construcció y el Green Building Council de España han signat un conveni de col·laboració amb el que pretenen potenciar la promoció de l’edificació sostenible en l’àmbit del territori espanyol, reconeixent mútuament la necessària coexistència de la certificació VERDE amb la informació ambiental de productes que faciliten les Declaracions Ambientals de Producte del Sistema DAP®construcció.

És per tot plegat que es preveu dur a terme accions conjuntes de difusió mostrant una visió de l’engranatge existent entre les dues eines complementàries, així com difondre entre les empreses i associacions les avantatges que poden obtenir d’aquest conveni.

Pot accedir al següent link per a conèixer més detingudament el GBCe i la seva certificació VERDE:

http://www.gbce.es/pagina/certificacion-verde


La plataforma web de l’Agenda de la Construcció Sostenible ha renovat la seva imatge gràfica i amplia el seu contingut.

23-05-2012

L’Agenda de la Construcció Sostenible, en una tasca de renovació contínua de contingut i format, des de fa algunes setmanes ha realitzat una actualització de la seva imatge gràfica, mitjançant la qual s’ha pogut millorar la navegabilitat dels seus usuaris, alhora que s’ha ampliat la informació disponible.

En ella es promociona de manera destacada el Sistema DAP®construcció i les Declaracions Ambientals de Producte (DAPc® o EPD) que consten actualment en el mercat nacional de la construcció, com exponent màxim de transparència dels impactes ambientals de qualsevol producte, que hauran de fer possible la medició de la sostenibilitat dels nostres edificis.

A més, a la base de dades de productes es destaquen els productes amb certificació DAPc®, a la vegada que s’aglutinen aquelles empreses Membre del Sistema amb la finalitat de que els tècnics i professionals usuaris puguin visualitzar fàcilment aquelles empreses amb un ferm compromís amb la sostenibilitat i que desitgen avançar en l’anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes.

És per tot plegat que pròximament posarem a disposició dels Membres un formulari online amb l’objectiu que puguin redactar, en un espai limitat de caràcters, els compromisos ambientals a nivell d’empresa i de productes, podent posar un enllaç directe al seu espai web i a tots els productes que disposin a la base de dades.

Per visitar aquesta plataforma web y conèixer de primera mà totes aquestes novetats faci click aquí: http://www.csostenible.net


La certificació LEED 2012 ha inclòs en la seva última classificació la consideració de l’anàlisi de cicle de vida i les declaracions ambientals de producte com a crèdits independents dins de la categoria de materials.

23-05-2012

La certificació ambiental i sostenible d’edificis LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, demostra una vegada més la creixent importància en el reconeixement del valor ambiental que suposen els productes amb una ACV realitzat i que han obtingut una Declaració Ambiental de Producte. És per aquest motiu que en l’actualització de l’any 2012 de l’eina i el seu sistema de classificació s’han considerat els productes de la construcció amb aquesta informació ambiental, aportant crèdits independents dins de la categoria de materials.

A continuació es posa a disposició el nou criteri de LEED referent als materials i recursos, que entrarà en vigor el pròxim 7 de novembre.

Material and resources_2- MR Credit.pdf

L’empresa Knauf Insulation inaugura la seva presència en la base de dades de productes de la Agenda de la Construcció Sostenible.

22-03-2012

L’empresa Membre del Sistema DAP®construcción Knauf Insulation SL, mitjançant el document de sol·licitud d’inclusió de nous productes a la base de dades de l’Agenda de la Construcció Sostenible i la correcta justificació dels paràmetres d’inclusió d’aquests, ha inaugurat la seva presència en aquesta amb 14 productes els quals disposen d’una etiqueta ecològica tipus I.

D’aquesta manera s’amplia la informació ambiental a disposició de tècnics i professionals en aquesta base de dades de productes referent del sector de la construcció sostenible.

Els recordem que qualsevol empresa Membre del Sistema DAP®construcció pot, mitjançant el document de sol·licitud, proposar la inclusió de nous productes a la base de dades de l’Agenda de la Construcció Sostenible.


L’empresa Piera Ecoceràmica amplia la seva gamma de productes disponibles a la base de dades de l’Agenda de la Construcció Sostenible

17-02-2012

L’empresa Membre del Sistema DAP®construcció Cerámicas Piera S.L.- Piera Ecocerámica, mitjançant el document de sol·licitud d’inclusió de nous productes a la base de dades de l’Agenda de la Construcció Sostenible, ha ampliat el número de productes que compten amb algun aspecte destacable a nivell ambiental, encara que no disposin d’una declaració ambiental de producte o una altra certificació ambiental.

Ara l’empresa compta amd dues gammes de productes, el maó cara vista i l’adoquí ceràmic, que per les seves qualitat ambiental s’han pogut incloure en aquesta base de dades de productes a disposició de tècnics i professionals.

Els recordem que qualsevol empresa Membre del Sistema DAP®construcció pot, mitjançant el document de sol·licitud, proposar la inclusió de nous productes a la base de dades de l’Agenda de la Construcción Sostenible.


Nou format de la base de dades de productes, millorant el seu disseny i usabilitat, i destacant els productes amb una DAPc®

16-02-2012

Amb la contínua inquietud de millorar la comunicació de la informació ambiental dels productes de la construcció, l’Agenda de la Construcció Sostenible i el Sistema DAP®construcció han desenvolupat un nou format de la base de dades de productes escollit amb criteris ambientals.

Ara hi ha noves formes de cercar productes i empreses, més informació dels productes i, a més, és possible navegar còmodament per la base de dades utilitzant dispositius mòbils.

Per accedir a la base de dades feu click aquí.


L’empresa Favemanc registra la seva primera DAPc®

16-02-2012

L’empresa Favemanc, filial de l’empresa Gresmanc Internacional S.L., especialitzada en el muntatge de sistemes de façana ventilada amb placa ceràmica ha obtingut la seva primera Declaració Ambiental de Producte, la DAPc® 002.009 – Placa cerámica para fachada ventilada, la qual passa a engrossir el número d’ecoetiquetes tipus III disponibles en el sector de la construcció a Espanya, demostrant el seu ferm compromís ambiental en el camí cap a la transparència ambiental del sector amb l’obtenció d’una certificació DAP®construcció per als seus productes.

Per accedir al document DAPc cliqueu aquí.


Participació del Sistema DAP®construcció a Qualicer 2012

16-02-2012

El passat 14 de febrer representants del Sistema DAP®construcció van participar activament en el marc del Foro Global de recubrimientos cerámicos Qualicer’12, celebrat durants el dies 13 i 14 de febrer en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón.

Durant el segon dia del congrés es va presentar la ponència “Sistema DAP®construcción. Las EPD para productos de construcción en España”, on es va exposar la creixent importància d’aquest tipus d’ecoetiquetes com exponent màxim de transparència ambiental dels productes de construcció i la labor de reconeixement i convalidació que s’està duent a terme entre els diferents sistemes internacionals, mitjançant la creació de la ECO-Platform de la que el Sistema DAP®construcció és cofundador.

A més, es va mostrar la necessària existència d’aquest tipus d’eines a disposició de tècnics i professionals, ampliant la qualitat de la informació ambiental dels productes amb una DAPc® dins de la base de dades de l’Agenda de la Construcció Sostenible, que actualment disposa de més de 700 productes.

Durant la sessió de la tarda es va desenvolupar una interessant taula debat sobre “La compra verde”, en la que van participar diversos especialistes a nivell internacional per a debatre i exposar les tendències i la visió estratègica d’aquesta especialitat, entre els que constava un representant del Sistema DAP®construcció.


La certificació DAPc® s’inscriurà en el Registre del CTE

02-12-2011

Un any després de la seva creació, la primera ecoetiqueta tipus III espanyola per a materials de construcció que administra el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, DAP®construcció, adquireix un ampli reconeixement nacional i internacional. Reforçat per la llarga trajectòria del Col·legi en el compromís ambiental i molt especialment pel referent del portal web de l’Agenda de la Construcció Sostenible, aviat serà una certificació inscrita en el Registre del CTE.


El Sistema DAP®construcció incorpora Euro-Roca, S.L. com a nova empresa membre

02-12-2011

Pertanyent al sector de la pedra natural, Euro-Roca, S.L. s’afegeix a les dues empreses associades anteriorment que, en col·laboració amb el Clúster del Granit, estan iniciant el procés de redacció de les Regles de Categoría de Producte per a pedra natural conjuntament amb l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) d’almenys un dels seus productes per tal d’obtenir les primeres DAPc® d’aquesta categoria de producte.


El Sistema DAP®construcció es difon entre tècnics i professionals

02-12-2011

El passat 23 de novembre, representats del Sistema DAP®construcció van participar com a professors associats al màster universitari en “Disseny arquitectònic sostenible i avaluació energètica de l’edificació” que imparteix la Universitat CEU Cardenal Herrera de València, realitzant una classe docent sobre “Ecoetiquetes, segells de qualitat i declaració ambiental de producte”.

En ella es va exposar entre els alumnes assistents la importància del coneixement de la informació ambiental dels materials i productes de la construcció respecte tot el seu cicle de vida i la utilitat de les etiquetes ecològiques com a eines informatives. La part més instructiva va ser l’exposició entorn la informació que facilita una Declaració Ambiental d’un producte de la construcció, fent possible la quantificació de l’impacte ambiental d’un edifici durant tot el seu cicle de vida. La part final de la classe la va ocupar un exercici pràctic que va despertar gran interès entre els assistents que van poder treballar amb dades de les DAPc® registrades incloent-les dins un pressupost d’obra en el que es treballava l’impacte ambiental total de l’edifici tenint en compte els indicadors d’impacte d’emissions de CO2 i d’energia embeguda en les partides d’obra. Així, van tenir la possibitat d’exercir de “dietistes de l’edifici”, mostrant la importància de posar a disposició del professional les dades ambientals de les empreses i productes per a que aquests puguin prescriure aquells productes que millor s’adaptin a les seves necessitats.

Aglutinar informació ambiental de qualitat per a facilitar la prescripció als tècnics responsables de la selecció de productes és un dels objectiu fonamentals del Sistema DAP®construcció.

Per a conèixer més respecte la figura del “dietista de l’edifici” pot accedir a l’article publicat a l’Informatiu del Col·legi que exposa de manera extensa aquesta futura especialització professional sorgida a conseqüència de la necessària transparència ambiental del sector de la construcció i la informació facilitada en les DAPc®, fent click aquí.


El sector espanyol de la pedra natural aposta pel Sistema DAP®construcció

15-11-2011

El sector espanyol de la pedra natural, mitjançant l’interès mostrat pel subsector del granit, ha apostat per la que ha estat la primera ecoetiqueta tipus III del mercat espanyol, el Sistema DAP®construcció per iniciar el procés d’obtenció de certificacions DAPc®.

Actualment el Sistema consta de tres noves empreses Membre d’aquest subsector: Granitos de Atios SA, Gralicia Pedras Elaboradas SL i Euro-Roca SL i, en col·laboració amb el Clúster del Granito, s’ha iniciat el procés de redacció de les Regles de Categoria de Producte per a pedra natural per tal de disposar de les regles necessàries per a l’obtenció d’una DAPc® per part de les empreses membres d’aquest sector.


Representants del Sistema DAP®construcció al SB11

15-10-2011

Representants del Sistema DAP®construcció assistiran al World Sustainable Buliding conference SB11 que se celebra els pròxims dies 18, 19, 20 y 21 d’octubre a la ciutat de Helsinki, on s’ha presentado una comunicació del Sistema en format póster.

Per accedir al póster que serà presentat faci click aquí i, si desitja obtenir més informació respecte el congrés, pot accedir a la pàgina web oficial.


Presentació de DAP®construcció a l'Arquinset

15-10-2011

El passat dia 5 d’octubre, emmarcat en el simposi de la “Sostenibilitat dels edificis” de la setmana de l’Arquinset, es va celebrar una taula rodona sobre “l’Avaluació i certificació de materials” on es va realitzar una presentació del Sistema DAP®construcció.


Servei de traducció de DAP®construcció a l'anglès

15-10-2011

El Sistema DAP®construcció posa a disposició dels Membres del Sistema la possibilitat de realitzar una traducció oficial de les certificacions ambientals DAPc® a l’anglès, ampliant l’abast internacional que ofereixen aquestes eines de transparència ambiental. Porcelanosa és la primera empresa que compta amb les seves DAPc® traduïdes a l’anglès.

Amb l’objectiu d’ampliar l’abast del compromís ambiental de les empreses que han apostat per l’obtenció d’una DAPc® dels seus productes, el Sistema DAP®construcció posa a disposició la possibilitat de realitzar una traducció oficial de les DAPc® a l’anglès.

El passat mes de juliol l’empresa Porcelanosa va dur a terme la traducció oficial de les certificacions DAPc® de què disposa, donant resposta a la creixen demanda d’informació ambiental que existeix, també a nivell internacional i essent la primera de les empreses Membre en disposar de la versió en anglès de les DAPc® dels seus productes.

Fent click aquí accedirà al formulari de sol·licitud de traducció d’una certificació DAPc®.


El Sistema DAP®construcció i el consorci ECO-Platform

15-10-2011

El Sistema DAP®construcció forma part de la ECO-Platform, un consorci d’administradors de sistemes d’EPD a nivell europeu que té per objecte el reconeixement i convalidació entre els diversos sistemes existents a Europa.

Representants del Sistema DAP®construcció van participar en la constitució de ECO-Platform el passat 26 de setembre a Brusel·les i segueixen treballant en la consecucció d’aquest important projecte liderat des d’Alemanya. Es preveu iniciar l’etapa operativa de la plataforma el gener de 2012 amb el desenvolupament d’un format únic per a les EPD dels països de la UE, superant així les peculiartiat nacionals.

L’objectiu principal de la “ECO-Platform” és establir els principis i procediments comuns pel reconeixement i convalidació de les EPD dels diversos sistemes existents a Europa.

Per a saber més informació pot accedir a la nota de premsa publicada pel Sistema fent click aquí (document en castellà)