Banc de sang i teixits de Catalunya

L’edifici és la nova seu del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya –BST-, una empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, referent en immunologia diagnòstica i en el desenvolupament de teràpies avançades. El nou immoble centralitza les diverses línies d’activitat i bona part dels 600 professionals de l’organització, actualment disperses per diversos centres sanitaris de tota Catalunya, amb un objectiu prioritari de garantir l’abastiment i el bon ús de la sang i els teixits a Catalunya.

L’edifici s’ha dissenyat sota tres conceptes principals: la flexibilitat de l’espai, que respon a les necessitats actuals i permetrà adaptar-se als canvis tècnics i organitzatius que es produiran en el temps, allargant la vida útil de l’edifici; la incorporació de solucions que fan que sigui un dels edificis més eficients en l’àmbit de la Mediterrània; i la incorporació des de la fase de projecte criteris de salut, amb la realització de l’estudi d’alguns dels indicadors de la Biohabitabilitat com son l’estudi de la radiació natural terrestre, de la radioactivitat i del gas radó, les radiacions artificials ambientals com els camps elèctrics alterns i els camps magnètics alterns de baixa i alta freqüència, i l’assessoria en materials de construcció més saludables per a les persones.

La consultoria de biohabilitat ha anat a càrrec d'Elisabet Silvestre i Mariano Bueno.

L’edifici està ubicat a la confluència entre el Passeig Taulat i el carrer Lope de Vega, en el nou districte tecnològic [email protected] de Barcelona, en una àrea que combina l’activitat econòmica amb l’activitat formativa i residencial.

El terreny, per la seva proximitat al mar, es mostrà com interessant des del punt de l’anàlisi i la valoració de l’aprofitament de l’aigua de la capa freàtica pels sistemes de climatització, si bé aquesta opció es desestimà pel promotor.

L’edifici amb unes dimensions d’uns setze mil metres quadrats, consta de 6 plantes en les que s’ubiquen els laboratoris d’anàlisi i validació de la sang, així com els espais de recerca –alguns dotats de sistemes de filtres que garanteixen la puresa ambiental extrema, tipus sales blanques, i una planta ubicada a nivell de subsòl on s’ubica una gran àrea de tractament de sang i producció d’hemoderivats, els contenidors criogènics per a la conservació de les cèl·lules progenitores.

L’edifici del BST està dissenyat com un contenidor flexible, eficient i saludable. Està concebut com una gran caixa de formigó blanc en forma de prisma rectangular, formada per façanes portants i quatre nuclis interiors que funcionen com a quatre columnes vertebrals, de manera que sostenen l’edifici i alhora son els punts de pas de les xarxes de les instal·lacions i les comunicacions. El resultat son plantes diàfanes amb gran flexibilitat per acollir els diferents serveis administratius, laboratoris, recerca, banc de teixits, banc de sang de cordó; amb la capacitat d’adaptar-se a les necessitats tècniques i organitzatives que sorgeixin amb el temps.

S’ha prioritzat la il·luminació natural, amb vidres selectius de factor solar de 0,50 i factor lumínic de 0,30, protegits per persianes còncaves altament reflectants (95%). Aquestes persianes, juntament amb la gestió de la llum artificial a través d’un sistema Daly, a través d’un doble moviment permeten que una part de la llum reflectida es dirigeixi al interior de l’edifici i per medi del fals sostre, il·luminant els espais de treball.

S’ha incorporat materials de baix impacte ambiental i de provada durabilitat tècnica i funcional, considerant que l’energia consumida en la seva fabricació i la posta en obra constitueix la segona causa d’emissions de CO2 d’un edifici, desprès de la climatització. En aquest context, s’ha triat materials com el formigó blanc en murs, la fusta en portes i finestres, el vidre, de gran durabilitat, aportant un contrast interessant -entre mineral i vegetal, o pesat i lleuger-. També s’ha considerat que els materials, principalment els que formen part de l’ambient interior i en el que estaran les persones, acompleixin criteris més biòtics en referència al seu comportament físic, químic i biològic.

Com a edifici públic, destaca per incorporar un sistema de dissipació de les radiacions naturals del subsòl, consistent en una xarxa d’entramat de coure amb derivació a terra a través d’un elèctrode de grafit rígid independent, que permet minimitzar l’efecte ionitzant i alterador del potencial elèctric atmosfèric de les zones de intensa radiació natural de la terra.

Al interior, s’ha implementat paviments de linòleum natural i electroconductor; i materials d’acabats com les pintures i vernissos que minimitzen els compostos químics orgànics volàtils, i amb un comportament respecte l’electroclima més biòtic.

Els resultats de l’estudi de les radiacions artificials en l’entorn del terreny van indicar la presència d’una font de intensos camps electromagnètics de baixa freqüència provenint d’un edifici veí, però el factor de la distància entre els dos edificis fou suficient per evitar la seva immissió a l’edifici del BST, i per tant no va ser necessari adoptar mesures pal·liatives.

L’edifici destaca per la seva gran eficiència energètica, classificat com a tipus A. A través de la implementació de climatitzadors tipus free-cooling -que permeten el refredament natural amb l’aire exterior-, i la incorporació de intercanviadors de calor que permeten recuperar el 100% del calor que emana l’edifici amb la renovació de l’aire, s’ha aconseguir reduir la demanda tèrmica de les oficines a 8kWh/m2 any de calor i 24kWh/m2 de fred.

El sistema de producció de fred i calor destaca per ser innovador, i està basat en la utilització de compressors centrífugs, amb turbines levitants, condensats per refrigeradores adiabàtiques.

Amb aquestes estratègies, juntament al mur de façana i a un increment de l’aïllament tèrmic que actuen com a escut frenant el sobreescalfament, s’ha aconseguit que l’edifici estalviï el 72,12% del consum energètic de climatització (84% de la producció en fred) respecte el que requeriria un edifici convencional del mateix ús.

L’edifici del BST estalvia quasi un milió i mig de kWh anuals (1.445.600 kWh), l’equivalent al consum anual de 429 habitatges. La reducció d’emissions de CO2 serà de 963 Tm anuals, l’equivalent a les emissions de 669 habitatges. Aquestes reduccions suposen un estalvi anual de més de 250.000€.

S’ha limitat el consum d’aigua potable a través d’equips de baix consum, i amb la utilització de l’aigua freàtica en inodors i en els sistemes de climatització.

L’edifici té una certificació energètica de classe A i disposa del segell Verde. Ha estat guardonat amb el Premi BCN Meeting Point -Endesa 2010 de Sostenibilitat, va ser finalista del Sustainable Energy Europe Awards, de la Comissió Europea 2011, així com representant espanyol a l’exposició sobre sostenibilitat a Europa del Architect’s Council of Europe, a Brussel·les 2010 i al Green Building Chalenge, Hèlsinki 2011.

Arquitectes

Joan Sabaté, Horacio Espeche, Àlex Cazurra

Emplaçament

Passeig Taulat, 106-116. Barcelona

Any de construcció

2009

Ús de l'edifici

Recerca i diagnosi mèdica

Tipus de promoció

Consorci de la Zona Franca de Barcelona