Casa GG

Aquest habitatge unifamiliar s'ha construït utilitzant mòduls prefabricats de fusta. El projecte ha hagut de complir dos requisits bàsics: permetre el transport dels mòduls prefabricats i tenir una demanda energètica similar al límit que requereix l'estàndard Passivhaus. El resultat final ha estat un habitatge format per sis mòduls interconnectats que s'adapten al solar i es fusionen amb el seu entorn natural.

La utilització de 6 mòduls prefabricats per a construir l'habitatge respon a la necessitat de reduir el temps d'execució d'obra i també per respectar els arbres existents. La casa s'adapta al solar i respecta els quatre arbres existents, tres roures i un pi.

Tots els mòduls principals s'han orientat a sud per aprofitar millor la radiació solar.

Aquest solar està al límit entre el Montseny i Santa Maria de Palautordera. Està situat entre l'últim carrer urbanitzat del poble i la pròpia muntanya. Per aquest motiu es deixa pràcticament intacte l'espai de parcel·la no edificat per a que es fusioni amb el seu entorn immediat.

Es realitza un estudi climàtic acurat per a poder decidir les estratègies passives idònies amb l'objectiu de reduir considerablement la demanda d'energia de l'habitatge i millorar-ne el confort.

Aquestes estratègies són:

 • Captació solar passiva: mitjançant tots els vidres orientats a sud amb un factor solar F = 0,6g i U = 1,3.
 • Efecte massa tèrmica: a partir de la solera de formigó del terra que emmagatzema la radiació gràcies a la seva inèrcia.
 • Ventilació natural creuada: l'espai intersticial permet la ventilació creuada.
 • Ventilació natural nocturna + massa tèrmica: al baix Montseny hi acostuma a haver condicions similars a les de confort durant les nits en època calurosa. Això permet obrir finestres i, com que es garanteix la ventilació creuada, les condicions interiors també s'assimilen a les de confort sense haver d'utilitzar sistemes actius.
 • Envolupant de gran resistència tèrmica:
  • Façana: U=0,247 W/m2K
  • Coberta: U=0,178 W/m2K
  • Finestres: U=1,3 W/m2K

En aquest projecte hi predomina la utilització de la fusta d'avet. Ha servit tant per a fer l'estructura com pels acabats interiors i exteriors. La façana ventilada és de lames d'avet. Les finestres també són de fusta laminada d'avet. L'aïllant tèrmic és de fibres de cel·lulosa.

La utilització de la fusta com a material predominant ha permès treballar gairebé de forma exclusiva amb un únic industrial especialitzat, facilitant així la optimització dels detalls constructius i dels costos. La utilització de la fusta ha facilitat la integració de la construcció amb l'entorn natural del Montseny, caracteritzat per la seva rica vegetació.

La baixa conductivitat tèrmica de l'envolupant i les estratègies de ventilació i control solar permeten reduir considerablement el consum d'energia.

 • Consum total d'energia: 4688,22 kWh
 • Demanda de calefacció: 1556,92 kWh
 • Demanda de refrigeració: 0 kWh.

L'habitatge disposa d'aixetes de baix consum i un dipòsit soterrat de 5000 litres per a la recollida d'aigües pluvials. Aquesta aigua s'aprofita per a regar el jardí i per a les cisternes dels inodors.

Aquesta casa ha obtingut la qualificació energètica A.

Arquitectes

Josep Ma. Alventosa, Marc Alventosa i Xavier Morell

Aparelladora

Eli Camats

Emplaçament

Santa Maria de Palautordera, Barcelona. España.

Any de construcció

2013

Ús de l'edifici

Residencial

Tipus de promoció

Privada