Escola bressol La Font del Rieral

L'escola bressol La Font del Rieral ha estat dissenyada i construïda seguint paràmetres biològics, ecològics i holístics. El que més destaca al veure l'escola per primera vegada són els murs de terra, però aquesta és tan sols una de les moltes característiques que diferencien aquest edifici de la majoria de construccions contemporànies.

La forma general de l’escola respon a criteris de proporció àurea i geometria sagrada basada en els angles solsticials, amb criteris recuperats dels antics mestres europeus de catedrals i temples, així com les masies catalanes. També s’han tingut molt en compte els camps electromagnètics de la terra i els fluxos energètics de la capa terrestre.

Cada aula té una proporció i uns colors específics que proporcionen vibracions que influeixen en l'estat d’ànim. Les formes de les aules promouen el treball en cercle tan usual en les guarderies. L'aula dels més petits està dissenyada amb la intenció d'acollir-los en un espai en forma de cor que integra formes fetals perquè es sentin recollits i protegits.

L'estructura horitzontal de les aules s’ha realitzat mitjançant cúpules núbies el·líptiques, mostrant interiorment el bloc de terra comprimit vist. Les filades s’han executat amb un regle telescòpic rotatori, mantenint el centre però variant el radi en cada filada. Aquesta tècnica mil·lenària dóna lloc a una superfície irregular i escalonada que proporciona un bon comportament acústic. L’acabat exterior s'ha realitzat amb trencadís ceràmic reciclat de diferents colors, tècnica coneguda per la nostra tradició arquitectònica de l’època modernista. Els colors de les aules s’han fet coincidir amb els de les cúpules.

Per a la construcció dels murs i cúpules s'ha utilitzat bloc de terra comprimit (BTC). També hi ha un mur fet de tàpia, fet amb terra sobrant del moviment de terres de l'obra.

Tots les blocs de terra porten una dissolució de flors de Bach i quars rosa, amb l'objectiu d'incrementar el benestar i millorar la salut dels ocupants de l'edifici.

El bloc de terra no ha estat cuit, per tant l'impacte ambiental de la fabricació d'aquest material és destacadament baix.

La coberta té una estructura de bigues de fusta, 6 cm de llana de roca per a protecció contra el foc, 8 cm de suro natural, làmina impermeable TPO amb base a poliolefines, làmina geodrèn per acumulació d'aigua i 10 cm de terra vegetal per la plantació de sèdum.

Els paviments són de suro triturat i premsat, i les fusteries i sòcols són de fusta.

Els murs interiors són de 15 cm de gruix, i els exteriors varien entre els 30 i els 45 cm. Aquests gruixos de terra confereixen una alta inèrcia tèrmica al conjunt de l'edifici, el que permet reduir el consum en climatització.

L'orientació i les obertures de l'edifici faciliten l'aprofitament de la llum natural, i les pèrgoles vegetals permeten filtrar la llum durant els mesos més calurosos.

Els murs orientats a Nord s'han aïllat amb suro natural de 3 cm de gruix. Els murs orientats a Sud tan sols disposen de cambra d'aire.

Cada aula disposa d'un mur trombe amb blocs de sal per reduir la demanda de climatització. L'objectiu dels blocs de sal és ionitzar l'ambient com a mesura terapèutica per als més petits.

La coberta vegetal també contribueix al bon comportament tèrmic de l'edifici.

Una caldera de biomassa proporciona l'aigua calenta sanitària i la calefacció de l'edifici. 12 col·lectors solars integrats a la coberta preescalfen l'aigua per a reduir el consum de combustible.

La coberta de l'edifici recull l'aigua pluvial, i s'emmagatzema a una cisterna de 20.000 litres de capacitat. Aquesta aigua s'utilitza per al reg dels espais ajardinats.

Les aigües grises es filtren i reutilitzen per a donar-los un segon ús a les cisternes dels inodors.

Arquitectes

Gabi Barbeta, Esteva Navarrete Laura Barberà i Jordi Caminero.

Arquitecte col·laborador: Dani Molina. Interiorista: Pilar Palau.

Aparelladors

Miquel Escobar i Toni Penadés

Emplaçament

Carrer de Josep Tarradellas, 25-27, Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona.

Any de construcció

2010

Ús de l'edifici

Escola bressol

Tipus de promoció

Pública