Reforma d'un pis a Madrid

Reforma de pis en edifici històric catalogat, la qual ha consistit en la redistribució parcial i substitució de revestiments i acabats.

El pis es situa al cèntric Barri de Malasaña en Madrid, barri que ha recuperat la seva vida en els últims darrers anys a partir de la seva reurbanització i semipeatonalització.

La intenció amb la nova redistribució plantejada és que la llum arribi a tots els espais de l’habitatge. S’ha ampliat un espai central com a nucli principal de la vivenda. La cuina i el bany es mantenen tot i que s’han plantejat nous revestiments. En general els materials dels revestiments són naturals, s’ha eliminat la pintura plàstica i s’han introduït materials transpirables per la millora de la qualitat d’aire interior.

L’obra de rehabilitació incorpora materials de revestit de baix impacte energètic. A la zona central de menjador s’han revocat dues parets amb arrebossat de fang de 2 cm perquè actuï com a regulador d'humitat en l'habitatge per les capacitats de l'argila en l'absorció de vapor d'aigua. També com a filtre d'olor i fixació de substàncies tòxiques. S'acaba amb arrebossat fi d'argila en el seu color crema. La resta de l'habitatge es pinta amb pintura d'argila sobre el guix. A la cuina es revesteix la zona humida amb tadelakt, tècnica marroquina d'estuc a base de calç hidràulica pigmentada en color ocre groc. A la paret d'entrada s'aplica un estuc de calç decoratiu tipus Marmorino. Com a sòl de l'habitatge es col·loca una tarima de fusta certificada que es tracta a porus obert amb oli dur per a terres. Es tracten amb lasurs els pilars de fusta que queden vistos.

S'ha renovat la instal·lació elèctrica sota criteris d'eficiència i estalvi energètic. S'han introduït vidres de 2 capes en les fusteries originals de material de fusta, per a millora de l'aïllament. La xarxa general de calefacció es va renovar i optimitzar i discorre sota de tarima de fusta amb aïllament.

Arquitecte

Afonso Zabala

Emplaçament

C/ San Vicente Ferrer 43, 3º Dcha. 28004 Madrid

Any de construcció

2011

Ús de l'edifici

Residencial

Tipus de promoció

Privada