Canobiote

Disgregat de cànem

Característiques:

Disgregat aïllant de cel·lulosa de cànem protegida amb sals minerals. No comestible per insectes i rosegadors. Permeable al vapor d´aigua.

Aplicacions:

Per a paviments flotants, sostres amb estructura de fusta, particions buides i revestiments de parets mitjançant mètodes adequats.

Destacats:

Emissions: No s´usen CFCs en el procés productiu Recursos: Fabricat amb recursos renovables Residus: No conté residus tòxics o perillosos

Dades de l'empresa:


LCDA LA CHANVRIÉRE DE L'AUBE

Rue du Général de Gaulle - B. P. 602

10208 BAR SUR AUBE

Telèfon: 03 25 92 31 92

[email protected]

www.chanvre.com