NH/Armaflex

Aïllant per canonades

Característiques:

Aïllant tèrmic flexible per a canonades, dipòsits i conduccions d´aire, d´espuma elastomèrica a base de cautxú sintètic lliure d´halògens, no conté ni clorur ni bromur. Per a temperatures entre -40 i 105ºC per a les fundes, fins a 85ºC en les planxes. Conductivitat tèrmica 0,04 W/mK. Comportament al foc: no propaga la flama, genera molt poc fum. Bona resistència a la difusió de vapor d´aigua.

Aplicacions:

Per a aplicacions especials, baixa toxicitat i baixa emissió de fums al cremar.

Disponibilitat:

Disponible en fundes i planxes. Fundes de 2m amb diàmetres interiors compresos entre 10 i 89 mm i espessors de 9, 13, 19 i 25mm. Rotllos de 1m d´ample i espessors de 6, 10, 13,19 i 25mm, longitud en funció de l´espessor.

Destacats:

Energia: Bon comportament com a aïllant tèrmic Emissions: No conté HCFCs Emissions: Reduïda emissió de gasos tòxics al cremar

Dades de l'empresa:


ARMACELL IBÈRICA, S.A.

Apartat de correus 2

17200 PALAFRUGELL

Telèfon: 972 61 34 00

[email protected]

www.armacell.com