Tubolit DG

Aïllant per canonades

Característiques:

Aïllant tèrmic flexible d´espuma de polietilè. En fundes, en planxes o en rotllos. Per a aïllament tèrmic d´instal·lacions de calefacció i ACS. Per a temperatures entre 10 i 95ºC en les fundes i entre 10 i 85ºC en les planxes i rotllos. Conductivitat tèrmica 0,038 W/mK. Bona resistència a l´absorció d´aigua.

Disponibilitat:

Fundes de 2m amb diàmetres interiors compresos entre 10 i 114 mm i espessors de 5, 9 i 20mm en funció del diàmetre. Rotllos de 50m de llarg i 1´5m d´ample i espessors de 5 i 10mm. Planxes de 2x1´5m i espessors de 20 i 30mm

Destacats:

Energia: Bon comportament com aïllant tèrmic Emissions: No conté HCFCs

Dades de l'empresa:


ARMACELL IBÈRICA, S.A.

Apartat de correus 2

17200 PALAFRUGELL

Telèfon: 972 61 34 00

[email protected]

www.armacell.com