Termita

Vermiculita exfoliada

Característiques:

Granulat obtingut per l´elaboració de vermiculita, té bones qualitats com a aïllant tèrmic i acústic, bona resistència al foc i a altes temperatures. Incombustible. No higroscòpic i imputrescible. Per elaborar formigons lleugers i refractaris, protecció al foc i aïllament. Diferents granulometries discontinues amb mides compreses entre 0.2 i 4 mm. Densitats de 85 a 140 Kg/m3, en funció de la granulometria. Coeficient de conductivitat tèrmica de 0.053 a 0.056 KCalm/hmºC.

Disponibilitat:

Es comercialitza en sacs de 125 i 1200 litres.

Destacats:

Emissions: No conté HCFCs Emissions: No emet gasos tòxics o perillosos Energia: Bon comportament com a aïllant tèrmic Residus: No conté residus tòxics o perillosos

Dades de l'empresa:


ASFALTEX

Ctra. Molins de Rei a Rubí, Km. 7,3

08190 ST. CUGAT DEL VALLES

Telèfon: 93 674 71 12

[email protected]

www.asfaltex.com