PKB-2

Aïllant per canonades

Característiques:

És un compost aïllant acústic i està constituït per una làmina base de material bituminós, pesat i flexible, conjuntament amb un estrat de material porós a base de fibres tèxtils, incrementant així l'aïllament de la paret original. La combinació de múltiples capes de material porós i del pKb-2 permeten el disseny de bases amortiguantes que impedeixen el pas de vibracions. En sistemes de conductes de ventilació, canonades de fluids, és el recobriment ideal per aïllar el soroll transmès cap a l'exterior, fent que el comportament multicapa redueixi la intensitat sonora radiada. Pes base aïllant: 3,5 kg / m². Densitat absorbent: 88 kg / m³. Presentació: Rotlle de 5000 x 1000 mm. Gruix: 18 mm. Pes: 5 kg/m2 Índex de reducció acústica aparent R'w: 49 dB amb paredó de 10 cm. Reacció al foc: B s1 d0 a trasdosat AI-TD23

Aplicacions:

Especialment indicat per aïllar de les vibracions transmeses per via sòlida a sòls i parets de les estructures constructives principals. Eficaç aïllament acústic per envans, terres flotants, bancades i bases d'inèrcia.

Destacats:

Procedent de material reciclat

Dades de l'empresa:


ACUSTICA INTEGRAL

C/Masnou, 10 Naves 1, 2, 3

08915 Badalona (Barcelona)

Telèfon: 902160585

[email protected]

www.acusticaintegral.com