CARFLEX

Complex insonoritzant

Característiques:

Complex insonoritzant format per una capa elastomèrica unida a un feltre porós a base de fibres tèxtils termofixada amb resines especials. El grau d'aïllament aconseguit dependrà dels suports entre els quals s'apliqui el producte, generalment materials d'obra i laminats de guix. Insonorització acústica a través de la formació d'envans dobles, terres flotants i aïllament de canonades conductores de fluids. Producte especialment concebut per a l'aïllament del soroll transmès a l'exterior.

Disponibilitat:

Rollo 5 x 1,05m

Dades de l'empresa:


ASFALTEX S.A

C/ Ter nº 12-14 - Pol. Ind. CAN CALOPA

08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Telèfon: 936 747 112

[email protected]

www.asfaltex.com