Manta Aluminio (TI 312)

Aquest producte disposa de l'ecoetiqueta Eurofins

Aïllant per a canonades

Característiques:

Manta Aluminio és un aïllant termo-acústic de Llana M ineral Natural amb textura uniforme, que es presenta en forma de rotlles revestits en una de les seves cares per kraft/al·lumini, que actua com a barrera de vapor d'altes prestacions per a locals amb higrometria elevada.

Aplicacions:

Aïllament exterior de conductes metàl·lics de distribució d'aire, tant per a refrigeració com per a calefacció. A més, Manta Aluminio està destinada a l'aïllament tèrmic i acústic en construccions residencials, comercials i industrials, tant en obra nova com en rehabilitació. Es recomana la seva aplicació entre envanets sobre forjats de golfes no habitables, en falsos sotres i, en general, en palicació horitzontal i sense càrrega.

Disponibilitat:

Rotlles de 1,20 m d'ample revestits en una de les seves cares per kraft / al·lumini

Destacats:

Ostenta el certificat de conformitat CE, d'acord amb la norma EN 13162, així com el certificat voluntari europeu KEYMARK i el segell ACERMI francès. Així mateix, el certificat EUCEB garantitza que Manta Aluminio és un producte biossoluble i no perillós per a la salut, d'acord amb la Directiva Europea 97/69/CE. Fabricat amb ECOSE® Technology (tecnologia de resina lliure de formaldehids).

Dades de l'empresa:


Knauf Insulation, SL

Av. De la Marina, 54, Polígon Can Calderón

08830 Sant Boi de Llobregat

Telèfon: (+34) 93 379 91 63

www.knaufinsulation.es