Bloc ARLIBLOCK

Blocs Diversos

Característiques:

Blocs de formigó d’àrids lleugers d’argila expandida Arlita amb prestacions d’aïllament acústic (entre 57 i 45,8 dB) i tèrmic (conductivitat tèrmica ~ 0,29 W/mK). La seva resistència al foc és A1 (no combustible, sense contribució en grau màxim al foc).

Aplicacions:

Depenent del tipus de bloc (a consultar en les fitxes tècniques del producte) aquests podran utilitzar-se per: mur de càrrega interior, mur interior no portant revestit per ambdues cares, mur exterior no portant de doble fulla, trasdossat per qualsevol tipus de tancament, divisions interiors, i forats d’escala i ascensor.

Disponibilitat:

"BLOC ARLIBLOCK MASSÍS: mides 50 x 15 x 20 cm / 50 x 30 x 20 cm. BLOC ARLIBLOCK MULTICAMBRA: mides 50 x 15 x 20 cm / 50 x 20 x 20 cm / 50 x 25 x 20 / 30 x 30 x 20 cm. BLOC ARLIBLOCK ACÚSTIC: mides 30 x 17 x 20 cm / 30 x 17 x 15 cm / 30 x 25 x 15 cm. A consultar altres mides i peces disponibles."

Destacats:

Energia: Bon comportament tèrmic.

Dades de l'empresa: