PAVATEX – Fibra de Fusta

Aïllant tèrmic

Característiques:

Panells de fibra sobre fibra. Gràcies al procés humit durant la seva fabricació, la composició interna dels panells és completament natural, sense utilitzar resines ni aglomerants sintètics. Tenen una baixa conductivitat tèrmica que els fa molt bon aïllant durant l’hivern, i una alta densitat que els hi confereix molta inèrcia tèrmica, pel que també ens protegeix del calor estival. Són completament oberts a la difusió del vapor d’aigua, evitant l’efecte de paret freda i regulant la humitat interior de l’ambient.

Aplicacions:

PAVATHERM: panells de fibres de fusta utilitzats en cobertes i en façanes. Gruix: 20, 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140 mm. Format: 102 x 60 cm. Conductivitat tèrmica 0.038 W/m K. ISOROOF: taulell hidròfug per utilitzar directament sota teulada. La composició de un 5% de làtex natural li confereix impermeabilització. Gruix: 18, 22, 35, 52, 60 mm. Format: 250 x 77 cm. Conductivitat tèrmica 0.047 W/ m K. PAVATHERM Plus: combinació dels panells PAVATHERM i ISOROOF. Aïllament i impermeabilització pel seu ús en cobertes i en façanes ventilades. Gruix: 60, 80, 100, 120 mm. Format 160 x 80 cm. Conductivitat tèrmica= 0.043 W/m K. PAVAFLEX: aïllament flexible de fibres de fusta utilitzats en cobertes i façanes, entre guies o rastrells. Gruix: de 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240mm. Format= 135 x 57,5 cm. Conductivitat tèrmica= 0.038 W/m K. DIFFUTHERM: aïllament tèrmic per revocar directament. Solució constructiva per façanes en obra nova o rehabilitació, amb gran inèrcia tèrmica i completament transpirable. Gruix: 60, 80, 100 mm. Format= 102 x 60 cm / 130 x 79 cm. Conductivitat tèrmica= 0.046 W/ mK. PAVABOARD: panell aïllant de fibres de fusta resistent a elevades pressions. Pel terra, directament sota entarimats o parquets. Gruix: 40, 60, 80 mm. Format=102 x 60 cm. Conductivitat tèrmica 0.046 W/ m K. PAVATHERM Profil: panell de fibres de fusta matxembrat per sistemes de fixació en lames o en parquet, integrant una capa d’aïllament tèrmic i acústic. Col•locació amb rastrells (integrats amb el panell) o directament matxembrats entre ells. Gruix: 40, 60 mm. Format= 102 x 60 cm. Conductivitat tèrmica 0.043 W/m K. PAVAPOR: panell de fibres de fusta per reduir el soroll d’impacte. Gruix: 17, 22, 32 mm. Format= 102 x 60 cm. Conductivitat tèrmica 0.038 W/m K. PAVADENTRO: panell per rehabilitació tèrmica d’interiors. Aïllament més acabat per l’interior, amb alta inèrcia tèrmica, evitant l’efecte de paret freda. Capa de silicats a 2 cm de la paret que actuen com a regulador de vapor. Acabat amb morter base de calç i monocapa transpirable. Gruix: 40, 60, 80, 100 mm. Format= 102 x 60 cm. Conductivitat tèrmica 0.042 W/m K. PAVACLAY: panell amb contingut argilós, per acabats interiors. Les sals contingudes en l’argila, renoven i purifiquen l’ambient interior de les estàncies. Gruix de 20 mm. Format= 125 x 60 cm. Conductivitat tèrmica 0.058 W/m K.

Destacats:

Recursos: Fabricat amb material reciclat, % sense especificar. Material provinent de gestió forestal ambientalment responsable. Energia: Procés de fabricació de baix consum energètic. Bon comportament tèrmic.

Dades de l'empresa: