CANNAFLEX

Panell aïllant

Característiques:

Panell aïllant composat per un 85 % fibra de cànem i 15 % de fibra termofusió. Permeable al vapor d’aigua. Sense risc de ser atacats per paràsits. La seva resistència tèrmica, segons espessor, va des de 0,95 a 4,35 m2 K/ W. Aquest panell augmenta el confort acústic. Té una reacció al foc E (moderadament combustible).

Aplicacions:

Utilitzats per a aïllar golfes, en tancaments o envans amb cambra d’aire i en forjats.

Disponibilitat:

Gruixos de 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160,180 i 200 mm. A consultar nombre de panells per paquets.

Destacats:

Recursos: Fabricat amb recursos renovables en un 85%, de ràpida regeneració. Energia: Procés de fabricació de baix consum energètic. Residus: de reciclatge en un % sense especificar. Biodegradable.

Dades de l'empresa: