TERMOFITEX LAN 40/60/80/100 AF

Aïllant tèrmic

Característiques:

Manta aïllant fabricada amb llana natural i un 12% de fibra de polièster. Té una conductivitat tèrmica de 0.043 W/m K. La seva reacció al foc és Euroclasse D - S3, segons la norma UNE-EN-13823: 2002, que s’aconsegueix amb un tractament especial contra el foc amb sals bòriques.

Aplicacions:

Aïllant tèrmic i acústic per a façanes, envans interiors i sostres.

Disponibilitat:

Gruix (mm) Densitat (g/m2) Amplada (m) Llargada (m) 40 550 0.40/0.60 20 60 850 0.40/0.60 10 80 1100 0.40/0.60 10 100 1350 0.40/0.60 10

Destacats:

Recursos: Fabricat amb material reciclat en un % sense especificar. Fabricat amb recursos renovables en un 82%. Energia: Procés de fabricació de baix consum energètic, més baix que els aïllants realitzats amb llanes de roca i de vidre. Bon comportament tèrmic. Residus: de reciclatge en un % sense especificar.

Dades de l'empresa: