THERMACORK ECO

Aïllant tèrmic

Característiques:

Planxes d’aïllament tèrmic i acústic d’aglomerat de suro expandit 100% naturals. El granulat de suro s’aglomera amb la mateixa resina que el suro segrega. És un producte que permet ventilar els espais interiors, no li afecta la condensació d’humitats residuals. La seva densitat és de 110Kg/m3. Té una conductivitat tèrmica de 0.040 W/m k. Classificació al foc Euroclasse E.

Aplicacions:

Aïllament interior per a parets, sostres i sota paviments. Utilitzat entre bigues de sostre, tancaments verticals interiors, trasdossat de guix, aïllament de golfes, entre forjat i paviment, aïllament de mur exterior, etc.

Disponibilitat:

Gruix (mm) Mesures (m) Planxes/Paquet 30 0.5 x 1 10 40 0.5 x 1 8 50 0.5 x 1 6

Destacats:

Recursos: Fabricat amb material reciclat en un % sense especificar, granulats de suro que no s’aprofiten en la manufactura de taps de suro. Fabricat amb recursos renovables en un 100%. Producte de llarga vida útil. Residus: de reciclatge en un % sense especificar.

Dades de l'empresa: