CANNAPANEL

Tancaments, panells

Característiques:

El Cannapanel és un sistema de tancaments per mitjà de peces i panells prefabricats industrialment composats per terra estabilitzada, palla i fibra de cànem. Té una resistència a compressió de 20kg/cm2 una densitat mitjana en sec de 1.000kg/m3, ambdues pendents d’assajar, i una classificació al foc M1.

Aplicacions:

La seva aplicació principal és per a la fixació en estructures portants o altres sistemes de posicionament. El producte en qüestió consta de ganxos per a poder ser aixecat i manipulat mitjançant una grua.

Disponibilitat:

Les seves formes i mides depenen de cada projecte. Es realitza un assessorament previ estudiant el conjunt d’elements necessaris i, en conseqüència, s’adapten individualment a cada projecte.

Destacats:

Recursos: Fabricat amb recursos renovables de ràpida regeneració. Energia: Procés de fabricació de baix consum energètic. Bon comportament tèrmic. Residus: de reciclatge en un 100%.

Dades de l'empresa: