HD FERMACELL

Panell exterior

Característiques:

El panell d’exteriors HD FERMACELL és un panell sandwich compost de formigó armat amb fibres de vidre reciclat i àrids lleugers. Els panells destaquen per la seva alta resistència a la flexotracció i compressió. Són impermeables, permeable al vapor d’aigua i d’un pes relativament baix. La seva classificació al foc és A1 (incombustible).

Aplicacions:

Apte per a exteriors. Utilitzats per a la construcció d’envans, sostres i trasdossats.

Disponibilitat:

2600 x 1250 x 15 mm 3000 x 1250 x 15 mm

Destacats:

Recursos: Fabricat amb material reciclat, % sense especificar. El granulat d’escuma de vidre de les capes exteriors és obtingut únicament del reciclat de vidre. Residus: de reciclatge en un 100%. Tornen a formar part del cercle de materials reciclats en forma d’àrids.

Dades de l'empresa: