Isofloc

Aquest producte disposa de l'ecoetiqueta Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental

Fibra de cel·lulosa

Característiques:

Aïllant de cel.lulosa que combina la protecció tèrmica, acústica i control de condensació en un sol material. La matèria primera que composa l´aïllant de cel.lulosa és paper de diari preseleccionat de primera qualitat i sals bòriques d´origen natural per evitar l´acció dels paràsits, dels rosegadors. L´aïllant de cel.lulosa té un excel.lent comportament davant del foc, no s´inflama, no es fon i no emet gasos tòxics. L´aplicació de la cel.lulosa es realitza mitjançant un procés de projectat o bé insuflat. Projectat: Mitjançant el sistema de projectat, el material queda adherit sobre qualsevol superfície tant en parets verticals com en sostres o cobertes inclinades. El material forma una capa d´aïllament compacta lliure de juntes. Insuflat/Injectat: La cel.lulosa és insuflada per aire a través d´un tub especial en cambres ja existents o de nova construcció o en cavitats com sostres o cobertes. Es realitzen petites obertures per introduir el material en sec. El material queda repartit per tot l´espai formant un bloc de massa homogènia lliure de juntes i evitant els ponts tèrmics.

Destacats:

Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Codi 270 (productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat). S´útilitza un 90% de paper reciclat Der Blaue Engel (Àngel Blau) Els aïllaments tèrmics mitjançant materials naturals com la llana d´ovella, les fibres de cel.lulosa i de vidre, el suro negre i el cànem, a més de ser ecològics, són igual o més eficaços que els aïllaments fets a partir de plàstics sintètics, com el poliuretà o els poliestirens, i es poden utilitzar per a les mateixes aplicacions. Amb un aïllament adequat es pot estalviar entre un 20-30% de l´energia que es necessita per escalfar o refredar un habitatge.

Dades de l'empresa:


ECOmarc Catalunya

c/Maresme, 151

08019 Barcelona

Telèfon: 667 784 630

[email protected]

www.ecomarc.es
ISOFLOC WÄRMEDÄMMTECHNIK, GmbH

Am Fieseler Werk 3

34253 Lohfelden, Alemanya

Telèfon: 0561 95172 - 0

[email protected]

www.isofloc.de