NEOPOR

Aquest producte disposa de l'ecoetiqueta Umwelt

Sistema de perles de poliestirè amb absorbent d’infrarojos en base grafit.

Característiques:

Neopor es composa de petites perles de poliestirè expandible (EPS) amb partícules de grafit que permeten la generació de panells d’aïllament un 20 per cent més eficaços que els realitzats a partir d’EPS convencional. El resultat és una excel·lent relació cost/benefici.

BASF produeix aquest material únic que els transformadors converteixen en solucions aïllants per un ampli rang d’aplicacions.

Aplicacions:

  • Aïllament interior amb gruixos inferiors al dels EPS convencionals, el que representa una menor pèrdua d’espai a l’habitatge.
  • Millora de l’aïllament contra el soroll.
  • Excel·lent aïllament exterior (ETICS/SATE), que permet complir amb els requisits de “Consum d’energia quasi nul”.
  • Injecció de les perles a les càmeres d’aire dels habitatges antics, per un aïllament tèrmic complet i durador.

Destacats:

Estudi d’eco-eficiència energètica segons ISO 14040 y 14044 que avalua el cicle de vida complet del producte, del bressol a la tomba, validat pel Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) d’Alemanya i la National Science Foundation (NSF) dels Estats Units.

Actualment s’està elaborant la Declaració Ambiental de Producte sectorial segons ISO 14025 y EN 15804 emesa per l’ Institut Bauen und Umwelt e.V. d’Alemanya i gestionada per EUMEPS, per a blocs fabricats amb EPS amb absorbent d’infrarojos per a densitats de 15 Kg/m3 y 20 Kg/m3.

Per a més informació consulteu la pàgina de producte.

Documentació addicional:

Declaració ambiental de producte

Dades de l'empresa:


BASF ESPAÑOLA, S.L.

Carrer Can Ràbia 3-5

08017 Barcelona

Telèfon: +34 934964183 (Jordi Simón)

www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU~es_ES/portal