Schüter - Troba

Làmina de polietilè

Característiques:

Sistema de drenatge per a cobertes horitzontals, a col.lococar a sota de la capa d´acabat. Format per una lamina de polietilé foradada, deixa passar l´aigua perqué circuli per sobre de la lamina impermeable inclinada fins a la bonera.

Dades de l'empresa:


SCHLÃœTER-SYSTEMS S.L.

Pol. Ind. Peri, 11 - Navesvial Oeste - Nau B

12004 CASTELLÓN

Telèfon: 964 24 11 44

Fitxa a la web

www.schluter.com