COBERTA VEGETAL BURESINNOVA

Coberta Vegetal

Característiques:

Sistema de coberta vegetal dividit en dos categories: cobertes extensives i cobertes intensives. Les cobertes extensives, normalment, tenen un grossor de substrat inferior a 15 cm i estan dissenyats per a permetre el desenvolupament d'espècies vegetals amb poques necessitats d'aigua. Solen ser no transitables i el seu manteniment és baix. Aquestes cobertes incorporen elements reciclats tant en els sistemes de drenatge com en els substrats. Les cobertes intensives tenen un grossor del substrat major, pel que permet el desenvolupament d'un ampli espectre d'espècies vegetals; habitualment són transitables, incorporen reg i el seu manteniment és superior al de les cobertes extensives. Les cobertes vegetals són un bon aïllament acústic, aïllament tèrmic i una bona protecció de l’estructura de l’edifici.

Aplicacions:

Sistema de cobertes.

Disponibilitat:

Dos tipus: cobertes extensives o intensives.

Destacats:

Recursos: Fabricat amb material reciclat, sense especificar %, tant en els sistemes de drenatge com en els substrats. Energia: Bon comportament tèrmic. Emissions: Redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de l’edifici: millora la qualitat de l’aire i capta els gasos contaminants.

Dades de l'empresa: