GEONAP

Geomembrana de polietilè d’alta densitat

Característiques:

Geomembrana de polietilè d’alta densitat (PEAD), homogènia i de color negre. Està composta per 97.2% de polietilè, 2.2% de negre de carboni, antioxidants i estabilitzadors. És resistent a diverses agressions químiques. Té un bon comportament als raigs UV, permet una exposició directa.

Aplicacions:

Impermeabilització de tot tipus d’obra hidràulica. Apte per estocar hidrocarburs, metalls pesats, solucions àcids i bàsiques.

Disponibilitat:

Gruix (mm) Amplada (m) Llargada (m) Geonap 3m 1,0 3 200 Geonap 3m 1,5 3 140 Geonap 3m 2,0 3 100 Geonap 6m 1,0 6 200 Geonap 6m 1,5 6 140 Geonap 6m 2,0 6 100 També està disponible en rotllos de 5,70 metres d’ample.

Destacats:

Residus: de reciclatge en un % sense especificar.

Dades de l'empresa: