ICOSUN

Sistema d’impermeabilització

Característiques:

Sistema d’impermeabilització monocapa amb base bituminosa, incorporant mòduls fotovoltaics flexibles de silici amorf. La làmina d’impermeabilització de betum no necessita autoprotecció addicional contra els raigs UV. Els mòduls són autonetejables. El sistema té una massa inferior a 8 kg/m2.

Aplicacions:

Apte per la impermeabilització de cobertes en rehabilitació i obra nova. Es poden soldar sobre suport de formigó, aïllament tèrmic, antiga capa d’impermeabilització, plaques de fibrociment i xapa grecada (coberta deck). És especialment indicat per cobertes lleugeres. Necessita col•locar-se amb un pendent mínim del 3%.

Disponibilitat:

Icosun Top S: rotllo de 1 m x 6 m, palet de 25 rotllos / 1 m x 11,60m, palet de 14 rotllos. Mòdul PVL: PVL 68 caixa de 20 mòduls de 0,40 x 2,85 m PVL 136 caixa de 20 mòduls de 0,40 x 5,50 m PVL 144 caixa de 20 mòduls de 0,40 x 5,50 m

Destacats:

Energia: Produeix energia amb fonts renovables.

Dades de l'empresa: