TERANAP TP

Làmina bituminosa anticapil·laritat

Característiques:

Geomembrana d’impermeabilització fabricada a base de betum elastòmer SBS i armada amb un geotèxtil polièster no teixit. La cara inferior, coberta amb una capa de polièster, presenta una superfície llisa i particularment resistent a la penetració d’arrels. La cara exterior està acabada amb una antiadherent de sorreta. La seva densitat és de 3,9 Kg/m2, és resistent al punxonament, a la pressió hidrostàtica i a l’envelliment. Presenta un elevat coeficient de fregament entre el Teranap TP i el terra. Un cop desenrotllat el Teranap, els solapaments es solden immediatament entre si amb bufador alimentat de gas propà.

Aplicacions:

Impermeabilització d’obres hidràuliques. Làmina per a sistema monocapa de fonamentació.

Disponibilitat:

Teranap 331 TP 2m: rotllo 2 x 20 m Pes≈ 160 Kg Gruix: 3 mm Teranap 331 TP 4m: rotllo 4 x 100 m Pes≈ 1800 Kg Gruix: 3 mm Teranap 431 TP 2m: rotllo 2 x 20 m Pes≈ 210 Kg Gruix: 4 mm Teranap 431 TP 4m: rotllo 4 x 80 m Pes≈ 1700 Kg Gruix: 4 mm

Destacats:

Residus: de reciclatge en un % sense especificar.

Dades de l'empresa: