TERANAP® JS

Làmina bituminosa

Característiques:

Làmina asfàltica d’impermeabilització de betum elastòmer SBS, de 5,3 Kg/m2 de massa, reforçada amb una armadura de feltre no teixit de 180 g/m2, amb juntes autoadhesives i protecció anti-arrels. En la cara inferior té sorreta i en la superior un film plàstic fusible. La cinta per cobrir juntes també està composta de betum elastòmer SBS amb armadura polièster. La làmina és resistent a la ruptura en sentit transversal (140 N/cm) i en sentit longitudinal (180 N/cm), al punxonament estàtic (25kg) i al dinàmic (20 J).

Aplicacions:

Apte per la impermeabilització monocapa en cobertes planes no transitables amb protecció de grava o en cobertes transitables per vianants i cobertes tècniques.

Disponibilitat:

Rotllos de 1 m x8 m, 2 m x 10 m, 2 m x 20 m. Gruix 4 mm. Pes 5 Kg/m2. Cinta per cobrir les juntes d’amplada 20 cm i longitud 10 m.

Destacats:

Residus: de reciclatge, % sense especificar.

Dades de l'empresa: