PLANITHERM

Vidre de baixa emisivitat

Característiques:

Planitherm és un vidre sotmès a un tractament superficial el qual li atorga la propietat de baixa emissivitat. Aquesta característica permet una reducció important del guany solar, alhora que manté un alt coeficient de transmissió lluminosa. L’ús de vidre Planitherm com a component en un doble envidrament Climalit proporciona millors prestacions pel que fa a l’aïllament tèrmic. Un vidre de baixa emissivitat permet que bona part de la radiació solar d’ona curta del sol traspassi el vidre i reflecteix la major part de la radiació d’ona llarga, que produeix entre altres fonts, els sistemes de calefacció, conservant-la en el interior dels ambients. En règim d’estiu, permet reduir fins a un 40% les aportacions energètiques que travessen els vidres, i en règim d’hivern, la capacitat d’aïllament tèrmic és un major 35% que amb un vidre sense el tractament de baixa emissivitat. En resum, la seva eficiència per retardar el flux de pèrdues o guanys de calor entre les temperatures de l’aire a ambdós costats del vidre és major que un DVH (doble vidre hermètic).

Aplicacions:

S’ha de fer servir com a component interior del doble envidrament aïllant Climalit, amb la cara tractada en posició 3 i en contacte amb la cambra d’aire.

Disponibilitat:

A consultar mides.

Destacats:

Energia: Bon comportament tèrmic. Les seves prestacions d’aïllament tèrmic són un 35% superiors a un DVH sense tractament superficial de baixa emissivitat. Emissions: Redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de l’edifici.

Dades de l'empresa: