SELVA-CUBER®

Plafó

Característiques:

Plafó sandvitx natural format per una cara exterior de plafó OSB (plafó estructural d’encenalls de fusta orientats) de gruix 18 mm, un nucli aïllant format per planxes de suro natural aglomerat Selva-Kork, en gruixos de 40, 50 i 60 mm, i una cara interior plafó OSB de 10 mm de gruix, acabat vist, amb tractaments naturals per a la fusta o pintat. La resistència tèrmica del plafó de gruix 88 mm és de 1,41 m2 K/W.

Aplicacions:

Es pot utilitzar per a obra nova i per a rehabilitació, en forjats, cobertes, inclinacions i façanes interiors i exteriors ventilades.

Disponibilitat:

Mida estàndard de 2,48 x 0,60 m amb gruixos de 68, 78, 88 mm.

Destacats:

Recursos: Fabricat amb recursos renovables, % sense especificar. Energia: Bon comportament tèrmic.

Dades de l'empresa: