Ecoclinker

Peça ceràmica Fabricació biogàs

Característiques:

Els maons Ecoclinkers de Piera Ecoceràmica estan fabricats amb biogàs, el que limita l´impacte mediambiental del procés de producció amb una reducció d´emissions de CO2 d´un 35%. El biogàs és un combustible net, que disminueix la contaminació ambiental en tot el procés industrial i de resultat final és un producte ecològic i respectuós amb el medi ambient. El biogàs que empra Piera Ecocerámica prové del tractament dels residus orgànics enterrats sota capes d´argila a l´abocador de Can Mata, situat a Hostalets de Pierola. Piera Ecocerámica evita l´emissió a l´atmosfera d´unes 17.000 Tm / any de CO ² a més d´altres gasos d´efecte hivernacle o destructors de la capa d´ozó. El sistema d´utilització del biogàs de Piera Ecocerámica permet aplicar aquesta font d´energia en la fabricació del 95% dels productes de Piera, aportant un 45% del total d´energia tèrmica emprada. D´aquesta manera, els productes es fabriquen amb un baix índex d´emissions atmosfèriques i un total compromís de respecte al medi ambient. Tot el catàleg de maons cara vista de Piera Ecocerámica és compatible amb el sistema Structura de construcció de façana ventilada i autoportant que compleix amb les exigències del CTE.

Disponibilitat:

La gamma de Ecoclinkers es comercialitza en els següents models: Venècia: 28 x 13,5 x 5,7 - 28 x 12 x 4,9 (cm) Bellaterra: 28 x 13,5 x 5,7 - 25 x 12 x 4,9 (cm) Rojo Clinker: 27,6 x 13,3 x 4,8/5,8 - 24 x 11,5 x 4,9 (cm) Tuareg: 28 x 13,5 x 5/6 - 24 x 11,5 x 5 (cm) Sahara: 28 x 13,5 x 5/6 - 24 x 11,5 x 5 (cm) Tundra: 28 x 13,5 x 5/6 - 24 x 11,5 x 5 (cm) Els Ecoclinkers de Piera Ecocerámica tenen una alta resistència, per damunt dels 55 N/mm2 i una absorció baixa, entre el 4 i el 5% de mitjana.

Destacats:

La utilització d´energies no renovables per a la fabricació de 1m3 de bloc ceràmic implica una despesa de 1600 MJ enfront dels 700 MJ en el cas d´utilitzar energies renovables. La utilització del biogàs en el procés de fabricació dels maons Ecoclinkers redueix un 35% d´emissions de CO2.

Dades de l'empresa:


DCPAL

c/Salcillo 48

08193 Bellaterra

Telèfon: 93 586 30 24

[email protected]

www.dcpal.es
PIERA ECOCERÀMICA

Crta de Piera a Esparreguera km. 10

08784 Hostalets de Pierola

Telèfon: 93 771 22 11

--

www.pieraecoceramica.es