Termoargila

Peça ceràmica aïllant

Característiques:

Bloc ceràmic amb qualitats aïllants tèrmiques i acústiques aconseguides gràcies a la inclusió de cel en les peces ja l’existència de macroporosos a d’interior del material. TERMOARCILLA facilita l’estalvi energètic, i contribuir així al desenvolupament sostenible. Aquesta participació es fa evident en múltiples aspectes, que es manifesten tant en la fase inicial de la producció industrial dels blocs ceràmics com en l’obra, per la seva estalvi en estructura, en morter, en materials aïllants i en mà d’obra. En tractar-se d’un material ceràmic, TERMOARCILLA fa possible la construcció d’un habitatge sana sense problemes de toxicitat, radiacions ni al·lèrgies. Capacitat d’aïllament tèrmic i acústic i resistència al foc, característiques que redunden en una major economia, seguretat i confort. Conductivitat tèrmica (K) entre 1,32 i 0,60 W/m2K, en funció del gruix. Resistència a compressió> 100Kg/cm2. Aïllament acústic de 47-52,5 dBA, en funció del gruix.

Disponibilitat:

Dimensions de les peces: 30x19 cm i gruixos de 14, 19, 24 i 29

Destacats:

Minimitza el consum de materials per a aïllament acústic i tèrmic. No produeix al·lèrgies

Dades de l'empresa:


CONSORCIO TERMOARCILLA

C/ Orense 10 2a oficina 14

28020 MADRID

Telèfon: 91 770 94 80

[email protected]

www.termoarcilla.com