Ytong

Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau

Característiques:

Bloc de formigó cel·lular a base de sorra silícia, calç i ciment. Bona capacitat com a aïllament tèrmic i acústic. Blocs per a tancaments de 75 x 20 cm amb espessors de 15 a 37,5 cm, disponibilitat de peces especials, a més de panells per envans i plaques armades. Coeficient de conductivitat tèrmica 0,109 w/mK. Resistència mecànica a compressió 30 Kg/cm2. Densitat: 450 Kg/m3

Destacats:

Material d'origen natural Es necessita poca energia per a la fabricació

Dades de l'empresa:


YTONG

B. P. 647 - St. Savin

38315 BOURGOIN

Telèfon: 00 33 474 28 89

Fitxa a la web

www.ytong.es