Fixolite

Caixa de persiana

Característiques:

Caixa de persiana enrotllable prefabricada constituïda moldejant poliestirè extrudit i recoberta lateralment amb plaques de fibres conglomerades o amb base d´enlluït de morter hidraulic. La permeabilitat de l´aire i l´aïllament acústic contra el soroll depenen de la unió caixa/finestra. Els paraments de la caixa són aptes per qualsevol cabat. L´aïllament tèrmic és molt superior al que presenten les finestres. No presenta dificultat per la posada en obra. Resistent al foc classificada com M-1. La sèrie estàndard presenta la tapa inferior de PVC essent aconsellable fer la comanda d´un altre tipus de material que no sigui l´esmentat.

Destacats:

Energia: Bon comportament com a aïllant tèrmic Residus: No conté residus tòxics o perillosos

Dades de l'empresa:


FIXOLITE

Rue Vandervelde 170

B-623 THIMEON ( BELGIQUE )

Telèfon: 3271258790

[email protected]

www.fixolite.be