Módulo Daliforma

Element alleugerant - Aillament tèrmic i acústic

Característiques:

MÓDULO és un encofrat perdut per a la realització de soleres ventilades, que permet l´eliminació d´humitats per capil.laritat i la dispersió del gas Radó. Realitzat amb barreges de materials de plàstic reciclat no tòxic, d´alta resistència i inalterables en el temps. Ventilació natural o forçada en tota la superfície eliminant les humitats per capil.laritat i evacuant el gas Radó Bon aïllament tèrmic Fàcil muntatge amb estalvi dels temps de col.locació (80%) Fàcil manteniment i modificació de pas d´instal.lacions. Formigonat únic de fonaments i solera obtenint una estructura d´alta resistència i estabilitat. El disseny de la part superior permet enrasar el formigó al nivell del mòdul disminuint els consums de formigó a 20 l./m2.

Aplicacions:

Forjats sanitaris. Soleres ventilades. Buits tècnics. Recrescudes Terrats Naus industrials Cambres frigorífiques Pistes poliesportives Rehabilitacions i reformes Reparacions de sòls irregulars i humits.

Disponibilitat:

D´amplades de 50 / 58 / 71 cm i alçades variables des de 3cm. a 70 cm.

Destacats:

El plàstic reciclat consumeix bastant menys energia en la seva producció que el que es necessita per a la producció de materials verges: 2.1 Mj/kg consumits per a plàstics reciclats comparats amb 61 Mj/kg per a plàstics verges.

Dades de l'empresa:


DALIFORMA, S.L.

C/ Tuset 19 1er 4a

08006 Barcelona

Telèfon: 93 414 23 29

[email protected]

www.daliforma.com