Mini Módulo Daliforma

Element alleugerant - Aillament tèrmic i acústic

Característiques:

Minimódulo permet obtenir una capa de ventilació de només 3 cm. sense comprometre l´estructura de l´edifici. Col.locat en paviments crea una ventilació natural o forçada en tota la superfície permetent la dispersió del gas radó. Col.locat en parets permet crear una capa de ventilació i eliminar humitats. Col.locat en sostres millora el confort de l´estança i allarga la vida de la coberta, reduint la transmissió de calor, eliminant les humitats entre les teules i la coberta impermeabilitzant i evitant la formació de condensació que escurça la vida útil de les teules. Fabricat amb polipropilè reciclat, és reciclable al 100%.

Aplicacions:

Forjats sanitaris. Soleres ventilades. Buits tècnics. Recrescudes Terrats Naus industrials Cambres frigorífiques Pistes poliesportives Rehabilitacions i reformes Reparacions de sòls irregulars i humits.

Disponibilitat:

Peces de 50x50cm

Destacats:

Ventilació natural o forçada en tota la superfície eliminant les humitats de l´interior de les parets, sostres i paviments.

Dades de l'empresa:


DALIFORMA, S.L.

C/ Tuset 19 1er 4a

08006 Barcelona

Telèfon: 93 414 23 29

[email protected]

www.daliforma.com