Morters additivats

Morters additivats

Disponibilitat:

PREREPAR S 100-Q Revestiment anticorrosiu per a la protecció de les armadures de formigó additivat amb inhibidors de la corrosió MCI Conté l'inhibidor de corrosió assajat segons la norma ASTMG109 que produeix un retard en l'inici de la corrosió de, almenys el doble que en un formigó sense tractar i, en el moment de produir-se la corrosió, el temps de desenvolupament de la mateixa serà quatre vegades més gran. És un producte bicomponent llest per al seu ús formulat a base de resines sintètiques, ciment Portland i àrid fi. És un eficaç revestiment anticorrosiu per a la protecció de les armadures del formigó. PREREPAR S-Q Morter d’altes prestacions mecàniques per a aplicació en la rehabilitació i restauració additivat amb inhibidors de la corrosió MCI Conté l'inhibidor de corrosió assajat segons la norma ASTMG109 que produeix un retard en l'inici de la corrosió de, almenys el doble que en un formigó sense tractar i, en el moment de produir-se la corrosió, el temps de desenvolupament de la mateixa serà quatre vegades més gran. És un morter monocomponent, en pols, d'adormiment ràpid formulat a base de ciments Portland resistents als sulfats, àrids silicis de granulometria estudiada, polímers, fibres i additius, idoni per a la seva utilització en la reparació estructural del formigó ja que posseeix una gran adherència l'acer i al formigó. PREREPAR S 200 T-Q Morter d’altes prestacions mecàniques per a aplicació en grans gruixos en la rehabilitació i restauració additivat amb inhibidors de la corrosió MCI Conté l'inhibidor de corrosió assajat segons la norma ASTMG109 que produeix un retard en l'inici de la corrosió de, almenys el doble que en un formigó sense tractar i, en el moment de produir-se la corrosió, el temps de desenvolupament de la mateixa serà quatre vegades més gran. És un morter monocomponent, en pols, d'adormiment ràpid formulat a base de ciments Portland resistents als sulfats, àrids silicis de granulometria estudiada, polímers, fibres i additius, idoni per a la seva utilització en la reparació estructural de gran gruix del formigó ja que posseeix una gran adherència a l'acer i el formigó.

Dades de l'empresa:


COMERCIAL DE INGENIERÍA DAGA

Corregidor Juan Francisco de Luján, 17

28030 Madrid

Telèfon: 917 511 523

[email protected]

www.daga.es