MAXREST PASSIVE

Passivador de òxid

Característiques:

Passivat d’òxid i protecció anticorrosiva per a armadures del formigó i superfícies de ferro o acer: És un producte líquid monocomponent que es presenta llest per al seu ús com passius d’òxid i protector enfront de la corrosió en armadures i altres elements de ferro i acer. MAXREST ® Passive en aplicar sobre superfícies oxidades es transforma en una pel•lícula que passiva l’òxid i protegeix d’agressions causades per àcids i bases fortes. Aspecte general i color Líquid lletós Densitat, (g/cm3) 1,18 ± 0,05 Compostos orgànics volàtils (g / l) 0 Condicions d'aplicació i curat: Temperatura mínima / màxima d'aplicació de suport i ambient (º C)> 5 / <35 Temps d'espera entre capes a 20 º C (h) 2-3 Temps d'espera per a recobrir amb altres revestiments a 20 º C (h) 24 Característiques del producte curat: Adherència a l'acer (MPa) 4,9 ± 0,5 Protecció contra la corrosió UNE-EN 1504-7 A 15183 Les zones revestides dels acers estan lliures de corrosió i la capa d'òxid a la vora de la xapa polida és <1 mm Protecció contra el foc Compleix amb BS 473-7 Consum: Protecció d'armadures, consum per capa / aplicació total, (kg/m2) 0,15 / 0,30 Pel lícula seca, per capa / aplicació total (micres) 50/100

Aplicacions:

? Convertidor d'òxid i protecció d'armadures d'acer de reforç en reparació d'estructures de formigó exposades a condicions agressives com a zones costaneres i ambients industrials. ? Protecció enfront atacs causats per agents químics en forma d'àcids i bases. ? Imprimació per a la millora de l'adhesió a superfícies de metall previ a l'aplicació de sistemes de revestiment.

Disponibilitat:

Es presenta en envasos de 1 kg, 5 kg y 25 kg.

Dades de l'empresa:


DRIZORO S.A.U

C/ Primavera nº50-52, P.I. Las Monjas

28850 Torrejón de Ardoz ( Madrid)

Telèfon: 902-193-907

[email protected]

www.drizoro.com