MORTERO REPARACIÓN ESTRUCTURAL

Morter de reparació

Característiques:

Morter de reparació estructural

Disponibilitat:

CONCRESEAL: Morter per a la reparació i anivellament de arrebossats i formigons en capes fins a 3 / 5 mm: és un morter monocomponent en base ciment modificat amb polímers, especialment dissenyat per a la reparació cosmètica superficial, reparació d'arestes i anivellament de arrebossats i formigons, en capa fina , amb un màxim de fins a 3 / 5 mm MAXEPOX: Morter epoxi-ciment per a la reparació, anivellació i protecció del formigó en gruixos fins a 5 mm: és un morter de tres components de ciment modificat amb resines epoxídiques en base aigua, especialment dissenyat per a la reparació, anivellació i protecció d'altes prestacions en superfícies de formigó verticals i horitzontals, en gruixos de fins a 5 mm per capa. MAXREPAIR Injection: Morter fluid sense retracció d'alta adherència i resistència mitjana: És un morter monocomponent sense retracció formulat sobre la base de ciment, agregats minerals i modificat amb polímers, que li confereixen altes característiques adherents, bones resistències mecàniques i gran fluïdesa. No conté coloruros, ni agregats metàl.lics en la composició. Es presenta en pols i llest per al seu ús en afegir aigua. MAXREST: Morter de reparació estructural d'enduriment ràpid i sense retracció: És un morter monocomponent de reparació estructural elaborat amb ciments especials, additius i àrids de granulometria seleccionada, per obtenir un producte tixotròpic, d'enduriment ràpid i retracció compensada. MAXRITE: Morter de reparació estructural bicomponent d'enduriment ràpid, modificat amb polímers, inhibidors de corrosió i reforçat amb fibres sintètiques: És un morter bicomponent sense retracció de reparació estructural, formulat en base de ciment modificat amb polímers, microsílice, fibres sintètiques i additivat amb inhibidors de corrosió. Està especialment indicat per a realitzar reparacions d'altes prestacions, en formigons estructurals exposats a alta agressivitat ambiental i oferir una protecció addicional de les armadures. El seu ràpid enduriment i adequada tixotropia permeten la seva aplicació manual d'una manera ràpida i senzilla, sense necessitat d'emprar encofrats.

Dades de l'empresa:


DRIZORO S.A.U

C/ Primavera nº50-52, P.I. Las Monjas

28850 Torrejón de Ardoz ( Madrid)

Telèfon: 902-193-907

[email protected]

www.drizoro.com