Regeneració del formigó LOTUM

Regeneració del formigó

Característiques:

Sistemes de morters cimentosos de regeneració estructural, basats en resines sintètiques modificades. Gran capacitat d’adhesió al substrat, resistent al despengament i baixa relació aigua / ciment. Adequats per a la reparació de formigons tipus PCC I-II

Aplicacions:

Aquests sistemes poden ser utilitzats per a reparacions de formigó estructural, en particular, estructures de ponts, per omplir petites esquerdes i en general, en tots aquells elements de formigó que necessiten ser reparats amb un material d’alta resistència.

Dades de l'empresa:


LOTUM S.A.

C/ Jovellanos, 40-52

0890 Sant Adrià del Besos (Barcelona)

Telèfon: 93 462 25 57

[email protected]

www.lotum.es