EXTEND SENETON

Sistema telescòpic de reforç de bigues

Característiques:

Es compon de dos o tres peces de secció rectangular que, ensamblades de forma telescòpica, formen una biga de gran rigidesa. Es recolza en dos suports situats en els extrems de la biga i subjectes a la paret o element resistent amb ancoratges de tipus químic o mecànic, una vegada col•locada la biga es retaca l'espai entre la biga EXTEND i la que es vol reforçar amb morter especial per a la transmissió de les càrregues

Aplicacions:

Reforçar bigues de formigó afectades per patologies estructurals com l’aluminosi, la carbonatació o altres causes, també s'utilitza per a reforçar bigues de fusta deteriorades per la humitat o atacades pels paràsits.

Dades de l'empresa:


SENETON S.A.

C/ Muntaner, 472

08006 Barcelona

Telèfon: 93-414-00-16

[email protected]

www.seneton.com