NOU BAU

Sistema de reforç de forjat

Característiques:

Sistema de substitució funcional real i efectiva de la biga vella. És un reforç actiu ja que, una vegada muntat, treballa des del primer moment descarregant la biga vella. D’aquesta manera, quan la biga vella comenci a fallar, el sistema NOUBAU ni se n’assabentarà. El sistema NOUBAU es compon d’un conjunt d’elements d’acer inoxidable que consisteix en: Una biga extensible en forma d’omega invertida, constituïda per tres perfils (un central i dos extrems) que van units per soldadura ?Uns suports que encaixen amb els perfils extrems i que disposen dels forats necessaris per a la seva fixació ?Uns ancoratges que fixen els suports a la paret

Aplicacions:

Resol problemes a: Bigues de ciment aluminós Bigues de formigó Bigues de fusta Bigues d’acer Resol problemes de: Aluminosi Carbonatació del formigó Corrosió de l'acer Bigues de fusta amb corcs o tèrmits Excés de fletxa Canvi d’ús Defectes de construcció

Dades de l'empresa:


SISTEMES DE REFORÇ ACTIU S.L.

C/ Jaume Balmes, 8

08301 Mataró (Barcelona)

Telèfon: 93 796 41 22

[email protected]

www.noubau.com