MORIS

Morter de reparació tixotròpic sense retracció

Característiques:

Morter sense retracció tixotròpic de base cimentosa amb àrids seleccionats i additius que, barrejat amb aigua es converteix en un restaurador idoni per a multitud d’aplicacions. En la reparació de escrostonaments, coqueres, fissures i nius de grava sobre el formigó. En l’ancoratge de cables, fusta, perfils metàl•lics, etc. Protecció d’armadures metàl•liques, aparellaments en el formigó vist, segellat de grans esquerdes passives. Excel·lent adherència molt bona resistència mecànica sense retracció tixotròpic Excel·lent adherència Molt bona resistència mecànica Sense retracció

Disponibilitat:

MORIS: Morter sense retracció tixotròpic de base cimentosa amb àrids seleccionats i additius que, mesclats amb aigua es converteixen en un morter de restauració idoni per multitud d’aplicacions, com la reparació de fissures, la regularització i reparació de superfícies de formigó, protecció d’armadures metàl•liques, etc. MORIS RÀPID: Morter sense retracció tixotròpic a base de ciment amb àrids seleccionats, additius i fibres, que mesclat amb aigua es converteix en un morter tixotròpic de fraguat ràpid. S’aplica en reparacions que requereixen promptitud, en el farcit de coqueres, en la reparació de paviments, en ancoratges de perns, etc. MORIS MARINO: Morter especial formulat amb ciments resistents a sulfats i a l’aigua de mar. És adequat per al revestiment i reparació d’estructures sotmeses a ambients agressius, amb presència de sulfats, o bé per estructures en ambients marins. MORIS CAPA FINA: Morter especial per a la rehabilitació i reparació d’estructures de formigó, a base de ciments especials i lligants, de gran resistència i adherència. S’utilitza en la reparació d’arestes, reperfilat de bordes de juntes, etc. Disponible en envasos de 1kg, 5kg y 25kg

Dades de l'empresa:


TEAIS S.A

Av. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón

15142 Arteixo (A Coruña)

Telèfon: 981 602 111

[email protected]

www.teais.es