Resinas AMONIT

Enfortiment d'estructures de fusta, formigó i pedra

Característiques:

AMFIB: Producte format per 4 components: impregnació de resina bi-component emprada per a la preparació del substrat; morter epoxi tri-component que formen el reforç; reforç de malla de fibra de vidre i reforç de les barres i tubs de la fibra. El conjunt es completa amb suports metàl·lics. MCFLEX: Morter lliurat en pols, que després de ser mesclat amb aigua, s’obté un morter cola pastos, estable i flexible. S’utilitza per al muntatge de tot tipus d’elements decoratius de guix i calç sobre suports de la mateixa natura tant a l’exterior com a l’interior. FIBRA DE VIDRE: És un material complementari per als sistemes de restauració d’estructures de fusta o el reforç de la capa base de guix o calç.

Dades de l'empresa:


AMONIT

65, rue Baron Le Roy

75012 Paris - Francia

Telèfon: 33 (0) 1 43 40 07 07

[email protected]

www.amonit.fr