RESITECH®

Resina epoxi

Característiques:

Les resines epoxi són polímers termostables que s’endureixen quan es mesclen amb un agent catalitzador o enduridor. Estan constituïdes per dos components que al unir-se reaccionen causant la solidificació de la resina i el seu curat es realitza a temperatura ambient, formant enllaços creuats que fan que el seu pes molecular sigui elevat. Les principals propietats de les resines epoxi són: Òptima humectació i adherència Aïllant elèctric Resistent a la humitat Resistent a l’atac de fluids corrosius Resistent a temperatures elevades Bona resistència mecànica y química Bones propietats adhesives

Aplicacions:

El producte és adequat per la reparació de la fusta laminada quan està afectada per l’atac d’agents biològics en peus d’arcs o columnes. Es procedeix a la substitució de la fusta afectada segellant-la amb resines o a la reconstrucció integral dels danys per fosa de resines amb malles de reforç. També s’empra com reforç i reparació de bigues de fusta, jàsseres, etc.

Dades de l'empresa:


REPARATION & PRESERVATION DES STRUCTURES BOIS

74 rue Mendès France

44244 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - Francia

Telèfon:

[email protected]

www.maindron.fr