IMPLAREST C

Imprimació per a tractament d’armadures

Característiques:

Imprimació bicomponent a base ciment per a tractament d’armadures i pont d’unió. Adherència excel•lent al suport, tant acer com formigó. Excel·lents propietats anticorrosives. Bona resistència a l’aigua i als clorurs. Ràpida i fàcil aplicació mitjançant pinzell. Protecció de les armadures enfront de la corrosió especialment en zones de poca cobertura de formigó i en presència de clorurs. Com a pont d’unió entre el formigó vell i els morters de reparació de la gamma MORCEMREST.

Disponibilitat:

Pacs d' 1 kg: Component A pols 0,75 kg Component B líquid 0,25 Kg

Dades de l'empresa:


PUMA CATALUNYA

Pol. Ind. Domenys II, C/Enología, 15

08720 Vilafranca del Penedes (Barcelona)

Telèfon: 901 116 912

[email protected]

www.grupopuma.com