Sika FerroGard-903

Impregnació inhibidora de corrosió

Característiques:

És un inhibidor de corrosió en superfície, dissenyat per actuar sobre les armadures de formigó. Conté tant components orgànics com inorgànics. Penetra en el formigó, formant una pel•lícula protectora monomolecular al voltant de l’armadura d’aquest formigó. Retarda el començament del procés de corrosió, alhora que redueix la velocitat de la mateixa. La protecció enfront de la corrosió, incrementa la vida útil de les armadures i el seu manteniment fins a 15 anys, si forma part del Sistema de protecció i reparació d’estructura de formigó de Sika ®. ?No modifica l’acabat estètic de l’estructura de formigó. ?No altera la capacitat de difusió del vapor d’aigua. ?Gran protecció i durabilitat. ?Pot ser aplicat sobre la superfície de formigó que es pretén reparar i les zones adjacents, per prevenir el desenvolupament ànodes incipients. ?Pot ser utilitzat quan no són possibles altres opcions de reparació o prevenció. ?Allarga la vida útil de les estructures de formigó de forma econòmica. ?Fàcil aplicació. ?Econòmica. ?La profunditat de penetració pot ser contrastada in situ, utilitzant el Test qualitatiu de color de Sika.

Disponibilitat:

Es presenta en garrafes de 25Kg.

Dades de l'empresa:


SIKA S.A.U ESPAÑA

Ctra. Fuencarral, 72  Polig. Industrial Alcobendas

28108 Alcobendas (Madrid)

Telèfon: 91 657 23 75

via web

www.sika.es